Siirry sisältöön

Karttapohjainen kaavoituskatsaus 2021 on julkaistu

Porvoon kaupunki julkaisee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan vireillä olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista kunnassa tai maakunnan liitossa. Katsauksen yhtenä tavoitteena on tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Porvoon kaupunki julkaisee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan vireillä olevista ja vireille tulevista kaavahankkeista kunnassa tai maakunnan liitossa. Katsauksen yhtenä tavoitteena on tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

–Kaupungissa tarvitaan asumisen ohjelman perusteella uusia mahdollisuuksia rakentaa asuntoja ja palveluja kasvavaan kaupunkiin. Vuonna 2021 kaavoituksessa keskitytään erityisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen keskeisten alueiden osayleiskaava-alueella. Kyläkeskusten elinvoimaa kehitetään asema- ja osayleiskaavahankkeilla, joiden valmistelu jatkuu, toteaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

–Vuonna 2021 jatketaan neuvotteluja mm. valtion kanssa siitä, miten Läntisen Mannerheiminväylän kaavarunkotyön tuomat mahdollisuudet konkretisoidaan. Strategian toteuttamisen kannalta tärkeitä hankkeita ovat myös Kokonniemen liikuntakeskus ja Edelfeltinranta, jotka edellyttävät erityisen suurta suunnittelutyöpanosta. Torin asemakaavamuutoksen toteuttaminen ohjelmoidaan vuonna 2021, Mollgren jatkaa.

Kaavoituskatsaus julkaistaan karttapalvelussa

Vuoden 2021 kaavoituskatsauksella on uusi käyttöliittymä, kaupungin verkkoselainpohjainen karttapalvelu. Tarkoitus on parantaa kaupunkilaisten tiedonsaantia vireillä olevista kaupunkisuunnitteluhankkeista. Aikaisempina vuosina kaavoituskatsaus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kaavoituskatsaus on ollut saatavilla tulosteena Palvelupiste Kompassissa. 

Vuoden 2021 kaavoituskatsaus on laadittu jo käytössä olevaan kaupungin karttapalveluun. Linkki ja ohjeet uuden kaavoituskatsauksen käyttöön löytyvät kaupungin verkkosivuilta. 

–Karttapalvelusta löytyvät muun muassa kaavoituskatsaus ja hankkeen ajantasainen suunnittelutilanne. Lisäksi karttapalvelussa kerrotaan kaavahankkeiden kytkös kaupunkistrategiaan. Osoitehakutoiminnoilla palvelun käyttäjä löytää paikan, jonka ympäristön suunnittelusta hän kiinnostunut, Mollgren kertoo.

Apulaiskaupunginjohtaja esittää, että kaupunkikehityslautakunta merkitsee kokouksessaan 8.12.2020 kaavoituskatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Lisätietoja
kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren  
puh. 040 623 2614  
dan.mollgren@porvoo.fi