Hoppa till innehåll

Den kartbaserade planläggningsöversikten 2021 har publicerats

Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de planläggningsprojekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom kommunen eller landskapsförbundet. En av målsättningarna med översikten är att invånare lär känna planläggningen i staden.

Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de planläggningsprojekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom kommunen eller landskapsförbundet. En av målsättningarna med översikten är att invånare lär känna planläggningen i staden.

–På basen av stadens bostadsprogram behövs det nya möjligheter i Borgå att bygga bostäder och service i en växande stad. År 2021 fokuserar planläggningen speciellt på utvecklande av fastigheter som staden äger samt kompletteringsbyggande inom ramen för delgeneralplanen för de centrala delarna. Livskraften i bycentra utvecklas med detalj- och delgeneralplaner vars beredning fortsätter, konstaterar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

–Under år 2021 fortsätter förhandlingar med bl.a. staten om hur man kunde konkretisera de möjligheter som planstommen för Borgå Parkgata presenterar för Västra Mannerheimleden. Kokon idrottscentrum och Edelfeltsstranden är även viktiga projekt med tanke på verkställande av stadens strategiska mål och förutsätter speciellt mycket planeringsarbete. För förverkligandet av detaljplanen för Borgå torg utarbetas ett program under år 2021, fortsätter Mollgren.    

Planläggningsöversikten publiceras i karttjänsten

Planläggningsöversikten 2021 har ett nytt användargränssnitt – stadens webbläsarbaserade karttjänst. Syftet är att förbättra invånares möjligheter att få information om anhängiggjorda stadsplaneringsprojekt. Tidigare år har planläggningsöversikten publicerats på stadens nätsidor. Publikationen har även funnits tillhanda i Kompassen. 

Planläggningsöversikten 2021 är utarbetad inom den karttjänst som redan används i staden. En länk till översikten och instruktioner om hur man kan bekanta sig med översikten finns också på stadens nätsidor. 

–I karttjänsten hittas bl.a. planläggningsöversikten och det ifrågavarande projektets aktuella planeringssituation. I karttjänsten syns även kopplingen mellan aktuella projekt och stadsstrategin. Med hjälp av sökfunktionerna kan användaren med hjälp av adressen lokalisera platsen vars planering hen är intresserad av, berättar Mollgren.

Biträdande stadsdirektören föreslår att statsutvecklingsnämnden antecknar planläggningsöversikten för kännedom på sitt möte 8.12.2020. Stadsutvecklingsnämnden skickar översikten vidare till stadsstyrelsen för kännedom.

Ytterligare information 

stadsplaneringschef Dan Mollgren
tfn 040 623 2614
dan.mollgren@borga.fi