Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 4.4.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024-2025.

Huoltajakysely 2024, varhaiskasvatuspalvelut

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset tiedoksi.

Porvoossa toteutettiin helmikuussa huoltajakysely varhaiskasvatuspalveluista. Kyselyyn vastasi neljäsosa kaikista huoltajista. Pääosin varhaiskasvatuksen toiminta arvioitiin erinomaiselle tasolle (≥ 3,5) kaikissa teemoissa. Erityisen tyytyväisiä huoltajat olivat siihen, miten henkilöstö kohtaa lapsen myönteisesti ja yhdenvertaisesti ja lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimiseen. Toiminta nähdään monipuoliseksi. Huoltajien mielestä lapsella on kavereita ja hän viihtyy hyvin. Huoltajat kokevat tulevansa kuulluksi ja voivat osallistua lapsensa varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen suunnitteluun.

Huoltajakysely 2024, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi huoltajakyselyn tulokset ja suunnitelman niiden hyödyntämiseen osana perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden laadun kehittämistyötä.

Tyytyväisimpiä huoltajat ovat lapsen saamaan tukeen ja huolenpitoon koulussa sekä kodin ja koulun yhteistyöhön ja viestintään. Huoltajien vastauksissa korostuu myös huoltajien myönteinen kokemus kouluarjesta ja opetuksesta. Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden huoltajilta saaman arvosanan keskiarvo oli 3,4, kun maksimiarvosana on 4.

Katsaus kiusaamista ehkäiseviin toimiin Porvoon kouluissa

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi katsauksen kiusaamista ehkäiseviin toimiin Porvoon kouluissa.

Kiusaamisen esiintyvyyttä seurataan kirjattujen kiusaamistapausten, Kouluterveyskyselyn ja Porvoon kaupungin hyvinvointiprofiilien avulla. Wilmassa on otettu käyttöön lomake kiusatun henkilöiden osalta. Lisäksi kouluissa seurataan koulukohtaisesti kiusaamisen esiintyvyyttä ja suunnitellaan koulukohtaiset toimenpiteet erityisesti silloin, mikäli havaitaan kiusaamistapauksien lisääntyneen tai muuttuneen vakavammiksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.8.2024 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu Porvoon kaupunki -ohje otetaan käyttöön 1.8.2024 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin on tulossa muutoksia 1.8.2024 alkaen. Asiakasmaksulain mukaan korkein kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu nousee 295 eurosta 311 euroon kuukaudessa 1.8.2024 alkaen. Lasta koskevaa 30 euroa pienempää kuukausimaksua ei peritä, kun tähän saakka alin laskutettava maksu on ollut 28 euroa.

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotitoiminnassa 1.8.2024 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että päivitetty Palvelusetelin sääntökirja päiväkotitoiminnassa voidaan ottaa käyttöön 1.8.2024 alkaen.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.