Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 1.3.2021

Tartuntatautilain mukaisten tehtävien delegointi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen. Kaupunginhallitus päätti siirtää tartuntatautilain 59 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisen, kaupungin tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivaltansa tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ja tämän nimetyille sijaisille. Delegointi tehtiin tartuntatautilain 59 d §:n 2 momentin mukaisella tavalla.

Delegointi voi koskea kunnan valvontatehtäviä. Käytännössä delegointimahdollisuus ulottuu siis tilanteisiin, joissa kunnan olisi tarpeen määrätä puutteita ja epäkohtia korjattaviksi sillä perusteella, että toimija on jättänyt noudattamatta joko tartuntatautilaissa tarkoitettuja hygieniavaatimuksia, päätöstä lähikontaktien välttämisestä, päätöstä matkustajamäärän rajoittamisesta, päätöstä tilojen sulkemisesta taikka velvollisuutta toimenpidesuunnitelman tekemisestä. Delegoinnin saanut päätösvaltainen viranomainen tai viranhaltija voi määrätä esitetyn epäkohdan tai puutteen korjattavaksi asettamassaan määräajassa.

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännön muuttamista koskevalla päätöksellään 24.2.2021 määrittänyt Porvoon tartuntatautien torjunnasta vastaavaksi toimielimeksi kaupunginhallituksen. Porvoossa tartuntatautitoimielimen päätösvaltaa on aiemmin käyttänyt sosiaali- ja terveyslautakunta, joka on erillisellä delegointipäätöksellään siirtänyt tartuntatautilain mukaista toimivaltaansa kaupungin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Uuden tartuntatautitoimielimen määrittäminen hallintosäännössä vaatii myös delegointipäätöksen tekemistä uudessa toimivaltaisessa tartuntatautitoimielimessä.

Kaupungin valvontavalta on rinnakkaista aluehallintoviraston kanssa. Muutettu tartuntatautilaki antaa kaupungin ympäristöterveysjaostolle ja sen alaisille viranhaltijoille mahdollisuuden aluehallintoviraston pyynnöstä ja oman valvontansa yhteydessä tehdä tarkastuksia tartuntatautilain ja sen nojalla tehtyjen päätösten noudattamisesta. Ympäristöterveydenhuollossa tullaan valmistelemaan suunnitelma tulevasta tarkastustoiminnasta ja se sisällöstä.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.