Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 13.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Läntisten alueiden lisätilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä läntisten alueiden lisätilojen vuokrasopimuksen tarjousdokumentin mukaisesti ja valtuutti toimitilajohtajan allekirjoittamaan sen.

Opintiellä entisen Gammelbacka skolanin kiinteistöllä on sijoitettuna tilapäistiloissa kaksi päiväkotiryhmää. Tilaa tarvitaan lisäksi vielä kahdelle ryhmälle. Neljän ryhmän lapsimäärä vaihtelee 70–84 välillä riippuen siitä, minkä ikäisiä lapsia ryhmiin sijoitetaan.

Läntisen alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarve on kasvanut erityisesti Tolkkinen-Ylä-Haikkoo-Gammelbacka -alueella voimakkaasti. Tilapäistiloja tarvitaan niin kauan, kunnes uudisrakentamisen avulla saadaan pysyvämmät tilaratkaisut. Eestinmäen päiväkoti on tilapäisesti toiminut 6–7 ryhmän päiväkotina, mutta peruskorjauksen jälkeen päiväkoti tulee toimimaan 8 ryhmän päiväkotina. Gammelbackan uuteen koulu- ja monitoimikeskukseen on suunniteltu sijoitettavan kolme esiopetusryhmää, jolloin päiväkodeista vapautuu tiloja nuoremmille lapsille. Jos nämä talonrakennusinvestoinnit toteutuvat suunnitelmien mukaan, tilapäistiloja tarvitaan vuoteen 2027 asti.

Lisätilat toteutetaan puurakenteisista moduuleista ja vuokrataan 60 kuukauden ajaksi.

Aiesopimus yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunki lähettää aiesopimuksen seuraaville kunnille käsiteltäviksi: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo.

Porvoon keskeiset edunvalvontatavoitteet vuonna 2022–2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin hallitusohjelmatavoitteet.

Kevin Servin esitti, että MAL-yhteistyö poistetaan tavoitteista. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.  

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.