Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 21.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Asemakaavamuutos, Tehtaanpuiston puutalot

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vastineet lausuntoihin sekä päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen 549, Tehtaanpuiston puutalot.

Asuintonttien varaaminen, Opistokuja 1

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki varaa FH Invest Oy:lle Opistokuja 1 -nimisen asemakaavan mukaiset tontit 1 ja 2. Varauspäätös astuu voimaan, kun Porvoon kaupunki on saanut kirjallisen ilmoituksen Aktorus Asunnot Oy:ltä, jolla se luopuu varauksestaan ja kun tämä päätös on saanut lainvoiman, jonka jälkeen varaus on voimassa 8 kuukautta. Kaupunki perii varausmaksuna 12 000 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Kaupunginhallitus valtuutti tonttipäällikön tekemään päätökset Opistokuja 1 asemakaavan tonttien luovutuksista.

Hallintosääntö

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun hallintosäännöstä ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.