Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 22.4.2024

Porvoon kehäsymboli.

Sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja tontin varaamisesta, Tolkkinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä sopimuksen Plug Power Europe SAS:n kanssa asemakaavoituksen käynnistämisestä ja tontin varaamisesta. Sopimukseen voidaan tehdä teknisluonteisia tarkistuksia ennen sen allekirjoittamista.

Sopimusalue sijaitsee kaupungin omistamalla kiinteistöllä Tolkkisissa. Maa-alueen koko on noin 7,5 hehtaaria. Alueelle on tavoitteena sijoittaa vetylaitos.

Kaavoituskatsaus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä kaavoituskatsauksen tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Lautakuntien ja konsernijaoston tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Vilhelmiina Eskola, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Sami Ryynänen, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Matti Valasti, Markku Välimäki) – 3 (Eeva Puromies, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi) käyttää otto-oikeutta konsernijaoston päätökseen 25.3.2024, joka koskee Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ylimenokauden toimitusjohtajan valintaa. Henrik Rainio ei osallistunut asian käsittelyyn.

Kaupunginhallitus päätti merkitä muut päätökset tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnalle, että kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeuttaan päätöksiin.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.