Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 22.4.2024

Porvoon kehäsymboli.

Avtal om påbörjande av detaljplaneändring och reservering av tomt, Tolkis

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna avtalet med Plug Power Europe SAS om att påbörja en detaljplaneändring och reservera en tomt. I avtalet kan göras tekniska justeringar före undertecknandet.

Planområdet omfattar cirka 7,5 hektar. Målet är att placera en vätgasanläggning i området.

Planläggningsöversikt 2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna planläggningsöversikt för kännedom och skicka den vidare till stadsfullmäktige för kännedom.

Uppföljning av nämndernas och koncernsektionens beslut

Efter omröstning med rösterna 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Vilhelmiina Eskola, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Sami Ryynänen, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Matti Valasti, Markku Välimäki) – 3 (Eeva Puromies, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi) beslutade stadsstyrelsen att använda sin upptagningsrätt till koncernsektionens beslut 25.3.2023 som gäller väljandet av verkställande direktör för Kokonniemen liikuntakeskus Oy under övergångsperioden. Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet.

Stadsstyrelsen beslutade anteckna de andra besluten för kännedom samt meddela nämnden att stadsstyrelsen beslutade att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enligt beslutsförslagen.