Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 27.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutui allekirjoittamaan tilinpäätöksen.

Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten.

Kaupunginhallitus oikeutti rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Mikäli tilinpäätöksen tietoja olennaisilta osin täydennetään tai korjataan, tuodaan tilinpäätöksen muuttuneet tiedot kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessa ehdottaa yksimielisesti, että Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään 5 000 000,00 euron investointivaraus.

Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2022 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  • Maanhankintarahastosta tuloutetaan sääntöjen mukaisesti 1 383 588,33 euroa.
  • Maanhankintarahastoon siirretään 5 600 000,00 euroa.
  • Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulokseen lisätään 1 670 321,74 euroa purkautuvaa poistoeron muutosta sekä 510 000,00 euroa purkautuvaa varausten muutosta
  • Vihreän siirtymän rahastoon siirretään 10 000 000,00 euroa
  • Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään 5 000 000,00 euron investointivaraus
  • Tilikauden ylijäämä 26 411 944,36 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan pöytäkirjamerkinnän asiassa: ”Suunnittelutyön edetessä on syytä muistaa kaupunginhallituksen 21.3.2022 päätös siitä, että tulee jo suunnitteluvaiheen alussa varautua tarpeellisten tilavarausten tutkimiseen alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli, sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle.”

Kevin Servin esitti, että ei siirretä 10 miljoonaa euroa vihreän siirtymän rahastoon. Rahasumma käytetään kaupungin velan lyhentämiseen. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Henkilöstön palkitseminen vuoden 2022 työpanoksesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palkita kaupungin henkilöstöä vuoden 2022 työpanoksesta kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.