Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 28.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Johtaja- ja päällikkövirkojen täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen.

Porvoon kaupungin vastaus ELY-keskuksen kuntapaikkoja koskevaan kyselyyn

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki ilmoittaa ELY-keskukselle, että kaupunki sitoutuu korottamaan kuntapaikkojen määrää 100 paikalla vuonna 2023 ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseksi.

Kevin Servin esitti, että kuntapaikkojen määrää ei koroteta. Esitystä ei kannatettu, joten sen raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi) – 4 (Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Sami Ryynänen, Matti Valasti) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.