Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 28.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Tillsättande av ledande tjänster

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna stadsdirektörens förslag.

Borgå stads svar på NTM-centralens förfrågan om kommunplatser

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad meddelar till NTM-centralen att staden förbinder sig till att höja antalet kommunplatser med 100 platser år 2023 för mottagning av flyktingar från Ukraina.

Kevin Servin föreslog att antalet kommunplatser inte höjs. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025

Efter omröstning med rösterna 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Nea Hjelt, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi) – 4 (Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Sami Ryynänen, Matti Valasti) beslutade stadsstyrelsen återremittera ärendet för ny beredning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.