Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 4.3.2024

Porvoon kehäsymboli.

Kaupunginjohtajan valitseminen

Puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi esitti, että Porvoon kaupunginjohtajaksi valitaan osastopäällikkö/ylijohtaja, kauppatieteiden maisteri Jani Pitkäniemi. Johan Söderberg esitti, että Porvoon kaupunginjohtajaksi valitaan kunnanjohtaja, liikuntatieteiden maisteri Robert Nyman.

Kaupunginhallitus päätti äänin 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Vilhelmiina Eskola, Johnny Holmström, Eeva Puromies, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Nina Uski, Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 2 (Gia Mellin-Kranck, Johan Söderberg) esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee osastopäällikkö/ylijohtaja, kauppatieteiden maisteri Jani Pitkäniemen Porvoon kaupunginjohtajaksi.

Anu Kalliosaari toimi sihteerinä. Muut viranhaltijat eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Yritystontin varaaminen Hornhattula 638-23-390-1

Kaupunginhallitus päätti, että Porvoon kaupunki varaa Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagille Liityntäpysäköinti ja ABC-nimisen asemakaavan (AK 541) alueelta tontin 638-23-390-1. Tämä päätös on voimassa 8 kuukautta päätöksen saatua lainvoiman. Porvoon kaupunki perii varausmaksuna 600 euroa tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Kevin Servin esitti, että tonttivarausta ei hyväksytä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti eriävän mielipiteen asiassa.

Kvarnbackens skolan hankesuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Kvarnbackens skolan esikoulun hankesuunnitelman vaiheen 1 osalta siten, että laajennusosa toteutetaan hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon numero kolme (VE3) mukaisesti. Vaiheen 2 osalta mahdollinen toteutuspäätös tehdään erillisen valmistelun perusteella.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää kasvun ja oppimisen lautakunnalta, kaupunkikehityslautakunnalta ja elinvoimalautakunnalta lausuntoa Kokonnimen liikuntakeskuksen suunnitelmista kunkin lautakunnan toimialan näkökulmasta 19.3.2024 mennessä. Kyse on hanke- ja asemakaavavaiheen viitesuunnitelmista, joissa ei vielä oteta kantaa esimerkiksi ikkunoiden ja ovien paikkoihin. Yksityiskohtiin otetaan kantaa vastaa rakennussuunnitteluvaiheessa.

Kaupunginhallitus valtuutti viranhaltijajohdon tekemään Kokoniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa sopimuksen yhtiön tehtävistä 15.3.2024 alkaen siihen saakka, kunnes valtuusto on päättänyt Kokoniemen liikuntakeskuksen rakennushankkeen jatkamisesta.

Johan Söderberg teki muutosesityksen, jota ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Johnny Holmström, Markku Välimäki ja Jorma Wiitakorpi eivät osallistuneet asian käsittelyyn yhteisöjääviyden vuoksi.

Toimivallan siirtämispäätökset

Asia otettiin pois esityslistalta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.