Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 5.9.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunkistrategian mittaristo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi.

Taloussuunnittelun ja seurannan vuosikellon 2022 päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päivitetyn vuosikellon vuodeksi 2022.

Kaupunginhallitus on 28.2.2022 hyväksynyt taloussuunnittelun ja -seurannan vuosikellon vuodeksi 2022. Kaupungin organisaatiouudistuksen sekä siihen liittyvän hallintosääntöuudistuksen takia vuosikelloa on loppuvuoden osalta tarpeen päivittää. Pääsääntöisesti syksyn päivämääriä siirretään noin kuukaudella eteenpäin siten, että valtuusto voi joulukuun kokouksessaan päättää talousarviosta vuodelle 2023 sekä uudesta hallintosäännöstä.

Lautakuntien talousarvioehdotukset perusteluineen tulee olla valmiina 7. lokakuuta mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys julkistetaan päivitetyn vuosikellon mukaan marraskuun puolessa välissä, jonka jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä marraskuun lopun kokouksissaan. Myös hallintosääntöuudistusta käsitellään kaupunginhallituksessa marraskuun aikana. Kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman sekä uuden hallintosäännön joulukuussa.

Hyvinvointialueuudistuksen takia kunnat eivät poikkeuksellisesti saa päättää kunnallisveroprosentista vuodelle 2023, vaan tuloveroprosentti kyseiselle vuodelle on vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä lopullisella veroprosentin leikkauksen määrällä. Kiinteistöveroprosenteista tehdään kuitenkin päätös normaaliin tapaan. Päivitetyn vuosikellon mukaisesti kiinteistöveroprosenteista on tarkoitus päättää valtuuston lokakuun kokouksessa.

Kaupunginjohtajan virka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee VTM, KTM Jukka-Pekka Ujulan kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 22.9.2023 – 21.9.2030. Kaupunginjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus. Esittelijänä toimi apulaiskaupunginjohtaja ja sihteerinä toimi henkilöstöjohtaja. Muut viranhaltijat eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulan määräaikainen virkakausi päättyy ensi vuoden syyskuussa. Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa on todettu, että viranhakuprosessi aloitetaan viimeistään vuotta ennen virkakauden päättymistä.

Kaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä kaksi hakijaa. Jukka-Pekka Ujula on ainoa kelpoisuusehdot täyttävä hakija.

Muutoksenhaku palkanmaksun keskeytystä koskeviin tuomioihin

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hakea muutosta Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaisuihin 1004 4848, 1004 4849 ja 1004 4851 valittamalla Helsingin hovioikeuteen kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Anette Karlssonin esityksen äänin 9 (Nea Hjelt, Emilia Mattsson-Nortamo, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Pehr Sveholm, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) – 4 (Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson, Bodil Lund, Johan Söderberg). Anette Karlsson esitti, että kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ei hae muutosta käräjäoikeuden ratkaisuihin. Elin Blomqvist-Valtonen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Uudenmaan maakuntaparlamentti 2022

Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään 3.-5.11.2022. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että maakuntaparlamenttiin osallistuvat Anette Karlsson, Jari Oksanen, Johan Söderberg, Matti Valasti ja Jorma Wiitakorpi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.