Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Kokonniemen liikuntakeskuksen luonnossuunnitelmaa

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on luonnostellut Kokonniemen alueen kehittämisen jatkotoimenpiteitä kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee yhtiön alkuvuonna tuottamaa materiaalia kokouksessaan 12. huhtikuuta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että suunnittelutyötä jatketaan kuvauksen mukaisesti.

Koripallo.

Suunnittelutyössä on täsmennetty alueelle ensimmäisessä vaiheessa toteutettavan kokonaisuuden toiminnallista sisältöä sekä ulkoalueiden ja rakennusten sijoittumista alueelle. Suunnitelmat mahdollistavat valtuuston päätöksen mukaiset tilavaraukset myös muille lajeille alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi myöhemmin.

Yksi monikäyttöinen rakennuskokonaisuus

Alueelle ehdotetaan rakennettavaksi uusi jäähalli, jossa on kaksi sisäjääkaukaloa. Toinen kaukaloista olisi varustettavissa Mestis-tasoisella katsomolla. Nykyiset hallit olisivat käytössä koko uuden hallin rakentamisajan.

Jäähallin taakse rakentuisi monitoimiareena, jossa olisi tiloja mm. pallopeleille, voimisteluun, ryhmäliikuntaan ja yleisurheiluun. Jäähalli ja monitoimiareena yhdistettäisiin aularakennuksella, jossa on matalan kynnyksen liikuntatiloja (esimerkiksi katukoripallo, skeittaus, parkour) sekä toimisto-, liike- ja aulatiloja. Aularakennus olisi alueen toiminnallinen keskipiste ja kohtauspaikka.

– Tilat nivoutuvat näin yhdeksi monikäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Tämä tuo myös synergiahyötyjä tilojen ylläpitoon ja hallintoon, Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Kalle Myllymäki sanoo.

– Nykyisen Kokonhallin käytön olisi tarkoitus jatkua, kunnes monitoimiareena on valmistunut. Tämän jälkeen Kokonhalli korjattaisiin mailapelien ja mahdollisesti myös muiden sisälajien käyttöön. Kokonaisuuteen kuuluu myös lämmitetty tekonurmi ja sosiaali- ja huoltotilat kentän yhteyteen, eli kokonaisuus sisältää kaikki valtuuston päättämät toiminnot, Myllymäki jatkaa.

Ulkoilupuisto ja uudet liikenne- ja pysäköintiratkaisut

Uudisrakennusten ja Kokonniemen maauimalan väliin on suunniteltu ulkoilupuisto, jossa ei olisi ajoneuvoliikennettä. Hallien saatto- ja pysäköintiliikenne on huomioitu suunnitelmassa.

Suunnitteluratkaisussa ehdotetaan uutta läntistä tielinjausta Tolkkistentieltä alueelle.

– Tämä parantaa alueen toiminnallisuutta, sisäistä saattoliikennettä, kevyenliikenteen kulkureittejä sekä yleistä liikenneturvallisuutta. Samalla voimme lisätä pysäköinnin määrää alueella. Suunnitelmassa on varattu alueelle noin 650 pysäköintipaikkaa, kun nyt niitä on noin 260 kappaletta, Myllymäki kuvaa.

Yksityiskohdat ja rahoitusmalli suunnitellaan myöhemmin

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua on tarkoitus jatkaa kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Kevään aikana tarkennetaan ulkoalueiden, maa-alueiden, maiseman ja julkisivujen suunnitelmia, liittymä- ja katusuunnittelua ja hallien sisätilojen suunnittelua sekä tarkennetaan kustannusarviota. Kesän jälkeen keskitytään alueen hallinto-, liiketoiminta- ja rahoitusmallin selvittämiseen.

Hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä, ja tämän jälkeen se etenee päätettäväksi kaupungin luottamuselimiin. Kokonniemen liikuntakeskus Oy raportoi suunnittelutyön etenemisestä kaupunginhallitukselle säännöllisesti, ja kaupunginhallitus voi halutessaan päätöksillään ohjata hankesuunnittelun kehityssuuntaa.

Samaan aikaan valmistellaan myös alueen asemakaavamuutosta. Asemakaavaluonnos valmistuu kesällä ja asemakaavaehdotus syksyn ja talven aikana. Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelutyön yhteydessä on jo toteutettu laaja asukkaiden, sidosryhmien ja seurojen kuulemis- ja osallistamisprojekti. Keskustelua seurojen kanssa on jatkettu myös alkuvuoden aikana. Asemakaavan valmisteluun liittyvistä osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan erikseen työn aikana.

Mitä Kokonniemen alueelle suunnitellaan?

Kaupunginvaltuusto on päättänyt Kokonniemen liikuntakeskuksen ensimmäisessä vaiheessa toteuttavan kokonaisuuden sisällön sekä alueen suunnitteluperiaatteet. Ensimmäisen vaiheen kokonaisuus:

  • Ulkoalueiden ehostaminen: uudet ulkoilureitit, laadukas ulkokuntosali, leikkipuisto, beach volley kenttiä, pienpelikenttiä, ulkoskeittipaikan perusparannus ja mahdollinen laajennus, maauimalan uudistaminen (perusparannus, pohjan ja vedenlaadun parannus sekä esteettömyyden mahdollistaminen), muut ydinalueen maisemointityöt
  • Uusi jäähalli: korvaa nykyiset tilat ja huomioi harrastustasotarpeet sekä kilpailuja seuraotteluiden tasovaatimukset
  • Lämmitetty tekonurmikenttä
  • Monitoimiareena: harjoittelu ja kilpailutilat sisäpalloilulajien lisäksi myös yleisurheilun sisäharjoitteluun, voimisteluun ja kuntoiluun, konserttien, messujen ja tapahtumien järjestäminen otetaan huomioon
  • Matalan kynnyksen harrastamisen areena: tiloja nuorille, ikääntyville ja seuratoiminnalle (Kokonhallin korjaus tai uudisrakennus), esteettömyyteen kiinnitetään huomiota
  • Mailapelihalli

Lisäksi valtuusto edellytti suunnitteluperiaatteet hyväksyessään, että suunnittelutyössä huomioidaan myös tarpeellisten tilavarausten tutkiminen alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi myöhemmin.