Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee tartuntatautilain muutosta

Kaupunginhallitus käsittelee ylimääräisessä kokouksessaan 24. helmikuuta tartuntatautilain muutokseen liittyvää hallintosäännön muutosta.

Kaupunginhallitus käsittelee ylimääräisessä kokouksessaan 24. helmikuuta tartuntatautilain muutokseen liittyvää hallintosäännön muutosta.

Muutosesityksen mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen päätösvalta siirretään kaupunginhallitukselle, ja se voi lain sallimissa rajoissa delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle. Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväksi kiireellisenä 24. helmikuuta kokouksessa.  

Tartuntatautilain muutos on tullut voimaan 22. helmikuuta. Muutos antaa kunnille ja aluehallintovirastolle joitakin uusia keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseen. Suurin osa muutoksista on voimassa 30. kesäkuuta saakka.

Lain mukaan viranomainen voi asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen. Viranomainen voi tehdä päätöksen, että toiminta on järjestettävä niin, että lähikontakteja on mahdollista välttää.

Kunta tai aluehallintovirasto voi sulkea asiakkaiden käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi. Sulkeminen voi koskea ainoastaan laissa määriteltyjä tiloja, joissa on erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Näitä tiloja ovat muun muassa sisäliikunta- ja urheilutilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Laissa päätösvalta annetaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle. Päätöksenteko edellyttää laissa tarkasti määriteltyjen edellytysten tapauskohtaista perustelemista riittävään asiantuntija-arvioon tukeutuen. Jälkivalvonnan osalta tartuntatautitoimielimen toimivaltaa voidaan delegoida alaspäin viranhaltijalle.

– Suurista kaupungeista esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Turku ovat siirtäneet tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivallan hallintosäännössään kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen toimivaltaa on perusteltu päätöksenteon luonteella sekä sillä, että tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet koskevat useita toimialoja sekä mahdollisesti myös yksityishenkilöitä tai yrityksiä, kaupunginlakimies Olli Ojanperä kertoo.

– Päätöksillä voi myös olla merkittäviä taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja ne sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä. Tämän vuoksi on luontevaa, että toimivalta siirretään myös Porvoossa kaupunginhallitukselle hallintosääntöä päivittämällä. Kaupunginhallitus pystyy luontevimmin yhteensovittamaan kaupungin tarpeellisia toimintoja epidemian torjumiseksi, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula jatkaa.

Tartuntatautitoimielimen toimivalta on voimassa olevan hallintosäännön mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnalla, joka on nimettyjen erityislakien lisäksi vastannut muistakin sote-alan lakien mukaisista tehtävistä.