Siirry sisältöön

Kaupunki myöntää korona-avustusta kulttuuri- ja liikuntajärjestöille ja taiteen perusopetuksen toimijoille

Kaupunki myöntää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan erillistä korona-avustusta taide-, kulttuuri- ja liikuntajärjestölle sekä taiteen perusopetuksen toimijoille. Tavoitteena on tukea yhdistyksiä ja taiteen perusopetuksen toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa koronaepidemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Kaupunki myöntää kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan erillistä korona-avustusta taide-, kulttuuri- ja liikuntajärjestölle sekä taiteen perusopetuksen toimijoille. Tavoitteena on tukea yhdistyksiä ja taiteen perusopetuksen toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa koronaepidemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Sivistyslautakunta käsittelee korona-avustuksen myöntämisperiaatteita kokouksessaan 21.1.2021. Esityksen mukaan liikuntapalvelut jakaa korona-avustuksena 60 000 euroa liikuntajärjestöille, kulttuuripalvelut 20 000 euroa kulttuuri- ja taideyhdistyksille ja taiteen perusopetuksen yksikkö 20 000 euroa korona-avustusta taiteen perusopetuksen yksityisille laitoksille ja toimijoille.

Esityksen mukaan korona-avustusten hakuaika on 1.3.–31.3.2021 eli sama kuin kaupungin muiden yleis-, kohde- ym. avustusten hakuaika. Kaikkien avustusten haun alkamisesta tiedotetaan erikseen helmikuun lopussa. Avustusta haetaan samalla sähköisellä lomakkeella, jolla haetaan muitakin kaupungin avustuksia. Korona-avustusten käsittely ja jakopäätös tehdään heti hakuajan jälkeen ja avustus maksetaan mahdollisimman pian hakemusten käsittelyn jälkeen. Muut kaupungin avustukset käsitellään huhtikuun aikana.

– Kaupungin sivistystoimi ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut on saanut viime viikkoina lukuisia huolestuneita yhteydenottoja kulttuuri- ja liikuntajärjestöiltä ja taiteen perusopetuksen laitoksilta koronan niiden toiminnalle aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. Korona-avustus onkin todella tärkeä lisäavustus, sanoo kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen.

Korona-avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena yleisavustuksena sellaiselle oikeuskelpoiselle, yleishyödylliselle taide-, kulttuuri- ja liikuntajärjestölle sekä taiteen perusopetuksen toimijalle, jonka toiminta on vakiintunutta, säännöllistä ja merkityksellistä edustamallaan alalla Porvoossa ja jonka toiminta on ollut vakavaraista ennen vuotta 2020.

Korona-avustusten myöntämiseksi yhdistyksen tai taiteen perusopetuksen toimijan tulee toimittaa avustushakemuksen liitteenä selvitys, miten korona on vaikuttanut sen toiminnan vaikeutumiseen ja talouteen 1.8.2020–31.12.2020, verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Selvityksen tueksi tulee toimittaa vuoden 2019 ja vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot, joista ilmenevät toteutuneet muutokset edellä mainitulla ajanjaksolla. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko yhdistys tai taiteen perusopetuksen toimija hakenut ja/tai saanut muuta korona-avustusta ja miten paljon.

Avustusten haussa noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen hyväksymiä yleisiä avustusperiaatteita ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten myöntämisperiaatteita ja avustusohjeita. Korona-avustuksista päättää kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja yhdenmukaisesti yleis- ja kohdeavustusten ja kaupungin avustussäännön kanssa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yksiköiden valmistelemien esitysten pohjalta.

Yritystoimintaan on parhaillaan haettavissa myös kustannustukea, joka on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi:

Lisätietoja:
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen
puh. 040 489 1754
merja.kukkonen@porvoo.fi