Hoppa till innehåll

Staden beviljar coronabidrag till kultur- och idrottsorganisationer och aktörer inom grundläggande konstundervisning

I enlighet med ett beslut av stadsfullmäktige beviljar staden ett särskilt coronabidrag till konst-, kultur- och idrottsorganisationer samt aktörer inom grundläggande konstundervisning. Målet är att stöda föreningar och aktörer inom grundläggande konstundervisning att fortsätta och utveckla sin verksamhet under och efter coronapandemin samt att upprätthålla sysselsättningen.

I enlighet med ett beslut av stadsfullmäktige beviljar staden ett särskilt coronabidrag till konst-, kultur- och idrottsorganisationer samt aktörer inom grundläggande konstundervisning. Målet är att stöda föreningar och aktörer inom grundläggande konstundervisning att fortsätta och utveckla sin verksamhet under och efter coronapandemin samt att upprätthålla sysselsättningen.

Bildningsnämnden behandlar principerna för beviljandet av coronabidrag vid sitt möte 21.1.2021. Enligt förslaget delar idrottstjänsterna ut 60 000 euro i coronabidrag till idrottsorganisationer, kulturtjänsterna 20 000 euro till kultur- och konstföreningar och enheten för grundläggande konstundervisning 20 000 euro till privata läroanstalter och aktörer inom grundläggande konstundervisning.

Ansökningstiden för coronabidragen är enligt förslaget 1.3–31.3.2021, alltså samtidigt som ansökningstiden för stadens andra allmänna bidrag, projektbidrag och övriga bidrag. Staden informerar separat i slutet av februari om att ansökningstiden för alla bidrag börjar. Bidragen söks med samma elektroniska blankett som stadens andra bidrag. Ansökningarna om coronabidrag behandlas och besluten fattas direkt efter ansökningstiden och bidragen betalas så snabbt som möjligt efter att ansökningarna behandlats. Stadens övriga bidrag behandlas i april.

– Stadens bildningssektor och kultur- och fritidstjänsterna har under de senaste veckorna kontaktats åtskilliga gånger av bekymrade kultur- och idrottsorganisationer och aktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning angående deras ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin. Coronabidraget är verkligen ett viktigt tilläggsbidrag, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Coronabidrag kan beviljas som behovsprövat allmänt bidrag till en sådan allmännyttig konst-, kultur- och idrottsorganisation eller aktör inom grundläggande konstundervisning som har rättskapacitet och vars verksamhet är etablerad, regelbunden och betydelsefull inom sin bransch i Borgå, och vars verksamhet har varit solid före år 2020.

För att få coronabidrag ska föreningen eller aktören inom grundläggande konstundervisning till sin bidragsansökan bifoga en utredning över hur coronan har försvårat verksamheten och försämrat ekonomin 1.8.2020–31.12.2020 jämfört med motsvarande tidpunkt år 2019. Som stöd till utredningen ska bifogas verksamhetsberättelse och bokslutsuppgifter för år 2019 och 2020, av vilka framgår förändringarna under tidsperioden i fråga. Dessutom ska föreningen eller aktören inom grundläggande konstundervisning meddela om de har sökt och/eller fått annat coronaunderstöd och hur mycket.

Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principerna för bidrag vilka godkänts av stadsstyrelsen, och grunderna för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar för kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Kultur- och fritidsdirektören fattar beslut om coronabidragen i enlighet med de allmänna bidragen och projektbidragen och stadens bidragsanvisningar, baserat på förslag som beretts av kultur- och fritidstjänsternas enheter.

För tillfället pågår också ansökan om kostnadsstöd till företag. Stödet är avsett för företag vars omsättning har minskat märkbart på grund av coronapandemin.

Mera information:
kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen
tfn 040 489 1754
merja.kukkonen@porvoo.fi