Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.4.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Oikaisuvaatimus liittyen Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailuun hylättiin lautakunnan käsittelyssä

Kaupunkikehityslautakunta hylkäsi äänestyksen jälkeen Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen lautakunnan päätöksestä 13.12.2022.

Mika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että lautakunta hyväksyy Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen, joten asiasta äänestettiin.

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti äänin 8 (Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Seppo Ijäs, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Kristel Pynnönen, Pehr Sveholm, Hanna Virtanen) – 3 (Sofia Antman, Jarmo Grönman, Mika Varpio) hylätä Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen.

Lautakunta hyväksyi maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosilla 2023–2027

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2023–2027 ja lähetti sen tiedoksi elinvoimalautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle.

Maankäytön toteuttamissuunnitelman tarkoituksena on ohjata asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista mahdollistavaa maankäyttöä toteuttamisketjua Porvoon kaupungin alueella. Tämä toteuttamisketju tarkoittaa maan hankintaa, kaavoitusta, kunnallistekniikan ja muiden yleisten alueiden suunnittelua ja rakentamista sekä tonttien luovuttamista. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.

Huhtisten päiväkodin alueelle on tekeillä kaavamuutos

Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa kokouksessaan Huhtisten päiväkodin (AK 560) asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville.

Kaavamuutos mahdollistaa päiväkodin tontin laajentamisen noin 1250 neliömetrillä ja samalla rakennusoikeutta ollaan nostamassa 1800 k-m². Myös päiväkodin pysäköintialueen laajentaminen mahdollistetaan kaavatyössä. Alueen puusto koostuu komeista tammista ja nämä tullaan säilyttämään uudessakin kaavassa.

Länsirannan stabilointiurakoitsija 2023 valittiin

Lautakunta päätti hyväksyä Länsirannan stabilointiurakoitsijaksi edullisimman tarjouksen jättäneen YIT Suomi Oy:n.

Porvoon kaupunki-infra oli pyytänyt urakkatarjouksia Porvoon Länsirannan alueen pohjanvahvistustöistä puukorttelin reuna-alueiden, puukorttelin rannan ja vierasvenesataman osalta. Määräaikaan mennessä jätettiin vain yksi tarjous. Urakoitsijan valintaperusteena oli halvin hinta ja valitun YIT Suomi Oy:n tarjous oli kokonaishinnaltaan 1 043 162 euroa (alv 0 %).

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.