Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 17.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta hyväksyi osaltaan Kevätlaaksonniityn energiatehokkaan asemakaavan

Kevätlaaksonniityn asemakaava on jatkoa Skaftkärrin ekologisen ja energiatehokkaan kaupunginosan rakentamiselle. Kaava luo edellytykset monipuoliselle rakenteelle, sillä kaava-alueelle on mahdollista rakentaa rivi-, pari- ja erillispientaloja. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee kaksi kerrostalotonttia, jotka mahdollistavat neljän kerrostalon rakentamisen kohteelle. Omakotitontteja on kohteelle suunniteltu noin 40 kappaletta ja näistä 15 on kooltaan pieniä minitaloja. Asuntomääränä kaava mahdollistaa noin 180–250 asuntoa. Kohteen asemakaavaehdotus oli nähtävillä marras-joulukuussa 2022.


Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Kevätlaaksonniityn asemakaavan, kunhan maankäyttösopimukset on kaava-alueella tehty.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.