Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 17.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Nämnden godkände för sin egen del den energieffektiva detaljplanen för Vårdalsängen

Detaljplanen för Vårdalsängen är en fortsättning på byggandet av en ekologisk och energieffektiv stadsdel i Skaftkärr. Planen skapar förutsättningar för en mångsidig struktur då det är möjligt att bygga rad-, par- och fristående småhus i planområdet. Dessutom finns det två höghustomter i planområdet som gör det möjligt att bygga fyra höghus i området.  Till området planeras ett 40-tal egnahemshustomter och 15 av dessa är små minihus. Planen möjliggör ca 180–250 bostäder. Detaljplaneförslaget för området var framlagt under november-december 2022.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå att stadsstyrelsen godkänner detaljplanen för Vårdalsängen förutsatt att markanvändningsavtalen har ingåtts för planområdet.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.