Siirry sisältöön

Kokonniemeen eloisa ja vetovoimainen liikuntakeskus

Ensimmäinen versio Kokonniemen liikuntakeskuksen konsepti- ja kiinteistökehityssuunnitelmasta on valmistunut.

Ensimmäinen versio Kokonniemen liikuntakeskuksen konsepti- ja kiinteistökehityssuunnitelmasta on valmistunut.

Tavoitteena on eloisa ja viihtyisä liikuntakeskus, joka tarjoaa monipuolisten liikuntatilojen lisäksi myös matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, tapahtumia sekä laadukkaita palveluita. 

– Nyt valmistunut alustava kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelma tarjoaa entistä paremmat edellytykset porvoolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään omatoimiseen ja ohjattuun liikuntaan kaupunkistrategian ja liikuntaohjelman mukaisesti, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren tiivistää.

Kaupunginhallitus päätti kesällä 2019 käynnistää Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisen. Selvitystyössä on ollut mukana kiinteistö- ja konseptikehittämisen osaaja Realidea Oy sekä kaupungin asiantuntijoiden monialainen projektiryhmä. Työn aikana on selvitetty porvoolaisten tarpeita ja toiveita, kuunnellen laajasti kaupunkilaisia, seuroja ja alueen toimijoita.

– Porvoon liikuntatiloihin kohdistuu monenlaisia toiveita. Nyt valmistuneessa alustavassa konseptisuunnitelmassa esitetään yksi perusteltu vaihtoehto, jonka mukaisesti Kokonniemen aluetta voitaisiin kehittää. Konseptia voi kuitenkin muokata joustavasti, ja eri lajien liikuntapaikkoja voidaan rakentaa hyvin monen tasoisina ja eri kohderyhmille soveltuvina, Mollgren kertoo.

– Nyt onkin tärkeää käynnistää laaja keskustelu alueen kehittämistä koskevista arvovalinnoista ja periaatteellisista linjaratkaisuista, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula painottaa.

– Kehitämmekö Kokonniemen aluetta kilpaurheilun vai harrastetoiminnan lähtökohdista? Palveleeko liikuntakeskus jatkossa porvoolaisia, koko lähiseudun asukkaita vai jopa koko Suomea? Kuinka laaja ja kallis kokonaisuus on tavoitteena? Mikä on kaupungin rooli toiminnassa, ja toteutetaanko suunnitelmia yhdessä yksityisen investoijan ja operaattorin kanssa? Entä mitä suunnitteilla olevia investointeja jätetään toteuttamatta, jos kaupunki käynnistää näin mittavan kehittämishankkeen? Ujula listaa.  

Uusi valtuusto tekee jatkotyötä linjaavia periaatepäätöksiä vuoden loppupuolella. Tämän jälkeen vuorossa ovat asemakaavan valmistelu ja sijoittajaneuvottelut. Toteutusvaiheeseen asti alue voisi edetä vuoden 2025 vaiheilla.

Kokonniemen ulkoilualueen urheiluhallit ja ulkoilumetsät ovat nykyisinkin suosittuja liikunta- ja ulkoilupaikkoja. Alue sijaitsee aivan keskustan kupeessa ja koulujen läheisyydessä, ja se on helposti saavutettavissa myös julkisilla kulkuvälineillä.

Kokonniemen liikuntakeskuksen rakennuskannan korjausvelka on ylläpidosta huolimatta kasvanut kuitenkin suurehkoksi. Alueelta puuttuvat modernit, suuret tapahtumat mahdollistavat tilat, eikä lapsiperheitä ja nuorisoa ole huomioitu riittävästi. Liikenne aiheuttaa alueella turvallisuus- ja viihtyisyysongelmia. 

———-

Kokonniemen liikuntakeskuksen alustava konsepti pähkinänkuoressa

 • Uusi liikennejärjestely parantaa tuntuvasti kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja alueen viihtyisyyttä luomalla autoliikenteeltä rauhoitetun kävelyalueen maauimalan ja hallien välille. Pysäköinti on keskitetty alueen reunalle, ja pysäköintipaikkojen määrä varmistaa, että alueella voi asioida nykyistä selvästi vaivattomammin myös autolla.
 • Ympäristöön suunnitellaan kiinnostavia ulkoreittejä. Alueen opastusta, ilmettä ja viihtyisyyttä parannetaan värillisillä pintamateriaaleilla, kalusteilla ja selkeillä opasteilla.
 • Alueen toiminnallista sisältöä monipuolistetaan ottamaan huomioon entistä paremmin erityisesti lapsiperheet ja nuoriso sekä seuraliikunnan ohella myös omaehtoinen ympärivuotinen liikunta.
 • Alueen uusi sydän on keskusareena. Keskusareenan pääaulassa sijaitsee info, ravintola sekä kaupallisia palveluita. Keskusareena pitää sisällään palloilu-, voimistelu- ja keilahallin, ja se tarjoaa tapahtuma-areenan jopa 3000 henkilölle.
 • Keskusareenan yhteydessä on uusi sisäleikkipuisto perheen pienemmille. Ympärivuotinen leikkipaikka palvelee laajemmin myös alueen yhteisenä lapsiparkkina.
 • Uusi mailapelihalli palvelee tenniksen, sulkapallon ja padelin ystäviä. Sen toiminta tukeutuu keskusareenan henkilökuntaan sekä itsepalvelujärjestelmiin.
 • Kokonhalli peruskorjataan ja muutetaan nuorisoareenaksi. Se on lapsille ja nuorille suunnattu matalankynnyksen liikunta- ja harrastushalli, josta löytyy paljon monipuolista ja kiinnostavaa tekemistä, kuten mahdollisuus pienpeleihin, skeittaukseen, kiipeilyyn, parkouriin, tanssiin ja musiikkiin.
 • Aurorahalliin tehdään muutostöitä, joiden jälkeen se sisältää sisäpalloilun harjoituskentän, matalan kynnyksen kertakorvauksiin perustuvan kuntosalin sekä hiihtostadionin pesu -, puku- ja latukonetilat.
 • Jäähalleissa tehdään peruskorjaustöitä. Kilpajäähalli toimii jääurheilun pääareenana noin 500 hengen katsomokapasiteetilla, ja harjoitusjäähalli täydentää jääaikatarjontaa. Kilpajäähallin uudisosassa on seurojen tiloja sekä sisäyhteys kohti mailapelihallia ja nuorisoareenaa.
 • Suosittua maauimalaa korostetaan alueen keskeisenä vetovoimatekijänä. Maauimalaa ympäröiviin rinteisiin voidaan sijoittaa esimerkiksi istuskelu- tai kuntoportaat, kiipeilyrinne, liukumäki ja sauna.
 • Alueella on lisäksi myös muita liikuntapalveluita kuten juniorijalkapallohalli, maneesi ja hevostalli.

Alustava omistus- ja operointimalli pähkinänkuoressa

 • Kaupunginhallitus on todennut aikaisemmassa päätöksessään, että mahdollinen uusi halli on merkittävä investointi, ja se edellyttänee toteutuessaan todennäköisesti sekä yksityisrahoitusta että liiketoimintamallin luontia. Kaupungin rooli muuttunee tulevaisuudessa entistä enemmän varsinaisesta palveluntuottajasta mahdollisuuksien luojaksi ja monituottajamallin koordinoijaksi.
 • Liikuntakeskuksen toimivuuden kehittämisen, kustannustehokkuuden, markkinoinnin ja houkuttelevuuden vuoksi esitetään mallia, jossa alueen hallinnointi ja operointi järjestetään yhtenä kokonaisuutena keskitetysti.
 • Kokonniemen alueen kiinteistöjä hallinnoimaan ehdotetaan perustettavaksi Porvoon kaupungin ja ulkopuolisen sijoittajatahon muodostama kommandiittiyhtiö. Päivittäisestä toiminnasta vastaisi erillinen operaattori, joka huolehtisi tilojen käyttöasteen maksimoinnista.
 • Sijoittajataho tekisi yhtiöön suoran pääomasijoituksen ja Porvoon kaupunki lunastaisi osakkuuden osin pääomasijoituksella ja osin olemassa olevien rakennusten apporttisijoituksella. Kaupunki antaisi hankkeelle lainatakauksen.
 • Kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelmaan sisältyy myös alustavia investointi- ja talouslaskelmia. Nämä ovat kuitenkin vain arvioita, ja laskelmia pitää tarkentaa, jos alueen suunnittelua päätetään jatkaa.
 • Liikuntatilojen investoinnit ovat vajaat 40 miljoonaa euroa. Kaupunki vastaisi lisäksi katu- ja ulkoilualueiden investoinneista, joiden arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa.
 • Liikuntakeskuksessa on erityyppisiä tiloja, jotka eroavat toisistaan huomattavasti sekä tuottopotentiaalin että tuottoihin liittyvien riskien suhteen. Liiketoiminnan tuotot koostuisivat kaupungin takaamasta ei-markkinaehtoisista liikuntatilojen vuokrista, markkinaehtoisten liikuntatilojen vuokrista sekä muiden tilojen vuokrista. Alustavissa laskelmissa kaupungin vuokratuki on noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa.
 • Vuokratuki on kaupungille keino varmistaa kaupunkilaisille riittävän monipuolinen, tasa-arvoinen ja järkevästi hinnoiteltu liikuntapalvelukokonaisuus.