Siirry sisältöön

Konsultin uusi selvitys valmistui: Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisellä on porvoolaisten tuki 

Kaupunginhallitus käynnisti kesällä 2019 Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisen. Tämä vuoden helmikuussa valmistui ensimmäinen versio Kokonniemen liikuntakeskuksen konsepti- ja kiinteistökehityssuunnitelmasta. Syksyn aikana on toteutettu laaja asukkaiden ja eri sidosryhmien kuulemis- ja osallistamisprosessi, ja tämän perusteella konseptin muutostarpeita on arvioitu edelleen. 

Kaupunginhallitus käynnisti kesällä 2019 Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisen. Tämä vuoden helmikuussa valmistui ensimmäinen versio Kokonniemen liikuntakeskuksen konsepti- ja kiinteistökehityssuunnitelmasta. Syksyn aikana on toteutettu laaja asukkaiden ja eri sidosryhmien kuulemis- ja osallistamisprosessi, ja tämän perusteella konseptin muutostarpeita on arvioitu edelleen. 

Vuorovaikutuksessa saatu runsas palaute osoittaa, että liikuntakeskuksen kehittämisellä on porvoolaisten laaja kannatus, mutta yksilöidymmät toiveet vaihtelevat sidosryhmäkohtaisesti.  

– Esimerkiksi uudenlainen nuorisoareena sai nuorisolta vahvan kannatuksen. Myös jääurheilun tilanne puhutti paljon ja kaupungin toimitilajohto esittääkin kokonaan uutta jäähallia, joka valmistuttuaan korvaisi nykyiset hallit, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Myönteistä palautetta saaneille ulkoalueille toivottiin laadukasta ulkokuntosalia, monipuolista leikkipuistoa sekä maauimalan kehittämistä. Pysäköintimahdollisuuksia toivottiin lisättävän alueella.  

Kokonniemeen toivottiin parempia olosuhteita sekä seuraurheilulle että matalan kynnyksen kuntoilulle 

Asukkaat pääsivät kertomaan näkemyksistään kaikille avoimessa kyselyssä. Lisäksi 21 työpajassa kuultiin erityisesti urheiluseuroja, mutta myös muun muassa vammaisneuvostoa, vanhempainyhdistyksiä, ikäihmisiä sekä tapahtuma- ja liikunta-alan yrittäjiä.  

Nuorille kohdennettuun kyselyyn vastasi lähes 400 porvoolaista nuorta. He osoittivat kiinnostusta erityisesti nuorisoareenaan ja monipuolisiin ulkoliikuntapaikkoihin. Nuoret arvostivat myös omaehtoisia ajanviettopaikkoja ja toivoivat sisäskeittihallia. 

– Nuoret tunnistettiin tärkeäksi sidosryhmäksi jo hankkeen alkuvaiheessa ja siksi heidän mielipiteidensä kuulemiseen haluttiin panostaa erityisen paljon. Olen iloinen, että onnistuimme heidän osallistamisessaan, kertoo Mollgren.  

Asukkaiden ja eri sidosryhmien kuuleminen vahvisti käsitystä, että Kokonniemeen toivotaan parempia olosuhteita sekä seuraurheilulle että matalan kynnyksen kuntoilulle, johon kenen tahansa on helppo osallistua. Vuorovaikutus toi esiin sidosryhmien erilaisia tarpeita ja toiveita. Esimerkiksi huippu-urheilun tilatarpeet ovat erilaiset kuin kuntoilijoilla. Urheiluseurat ja niin sanotut matalan kynnyksen liikkujat kilpailevat osin samoista salivuoroista ja resursseista.

Seuraavaksi käynnistyy kaupungin sisäinen valmistelu  

Selvitystyö on laadittu Sitowisen ja Realidean yhteistyönä, ja työtä on ohjannut kaupungin asiantuntijoiden monialainen ohjausryhmä. Nyt julkaistussa raportissa esitetään konsultin johtopäätökset hankkeen sisällön kehityssuunnasta, joka parhaiten vastaisi vuorovaikutusprosessin myötä muodostunutta tarvetta, liikuntaohjelman linjauksia sekä varmistaisi parhaiten konseptin ”Suomen paras, monipuolisin ja viihtyisin kaupungin keskellä sijaitseva liikuntakeskus” toteutumisen edellytykset.  

Konsultin suosituksissa on priorisoitu ulkoalueiden ja liikennejärjestelyn kehittämistä. Heti sen jälkeen tulevat palloilu-, jääurheilu- ja nuorisoareena. 

–  Vuorovaikutus on antanut arvokasta tietoa päätöksentekoon. Nyt käynnistyy kaupungin sisäinen valmistelu ja poliittinen päätöksentekoprosessi, jonka aikana myös lautakuntia, nuorisovaltuustoa, vanhus- ja vammaisneuvostoa pyydetään ottamaan kantaa loppuraporttiin, toteaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.  

Kaupunginvaltuusto tekee alkuvuodesta päätöksen hankkeen sisällöstä, laajuudesta ja siihen liittyvistä periaateratkaisuista, joiden pohjalta suunnittelua ja hankkeen kehitystä voidaan jatkaa. Kaavoitus käynnistetään välittömästi sen jälkeen. Tavoitteena on, että kaavoitus valmistuu vuoden 2023 aikana ja alueen toteuttaminen voidaan käynnistää viimeistään vuonna 2024. 

Tutustu konseptiluonnokseen www.porvoo.fi/kokonniemen-liikuntakeskus