Hoppa till innehåll

Ny konsultutredning färdig: Borgåborna stöder utvecklingen av Kokon idrottscentrum 

Stadsstyrelsen inledde sommaren 2019 utvecklingen av Kokon idrottscentrum. Första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum blev färdig i februari i år. Under hösten har staden ordnat en omfattande process för hörande och engagerande av invånare och olika intressentgrupper. På basen av den har konceptplanens ändringsbehov utvecklats vidare.  

Stadsstyrelsen inledde sommaren 2019 utvecklingen av Kokon idrottscentrum. Första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum blev färdig i februari i år. Under hösten har staden ordnat en omfattande process för hörande och engagerande av invånare och olika intressentgrupper. På basen av den har konceptplanens ändringsbehov utvecklats vidare.  

Staden har fått mycket respons, vilket visar på Borgåbornas genomgripande stöd för att idrottscentret utvecklas. De mer specifika önskemålen varierar dock enligt intressentgrupper.  

– Till exempel den nya ungdomsarenan fick stort understöd av de unga. Också issportens situation diskuterades livligt. Stadens lokalitetsledning föreslår en ny hall som kommer att ersätta de gamla ishallarna, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren. 

Uteområdena fick positiv respons och i samband med dem önskades ett utomhusgym och en mångsidig lekpark. Dessutom önskades att friluftsbadet utvecklas samt att det skulle finnas flera parkeringsplatser i området. 

Bättre omständigheter för föreningsidrott och för motion med låg tröskel önskas i Kokon 

Invånarna fick berätta sina åsikter i en för alla öppen enkät. I 21 workshoppar hördes dessutom speciellt idrottsföreningar, men också bland annat handikapprådet, föräldraföreningar, seniorer samt företagare inom evenemangs- och idrottsbranschen.  

Nästan 400 unga i Borgå svarade på enkäten som riktades till de unga. De var intresserade speciellt av ungdomsarenan och av de mångsidiga idrottsplatserna utomhus. De unga värdesatte också ställen där de kan tillbringa tid på egen hand. Dessutom önskades en skadeboardhall. 

– Redan i början av projektet konstaterade vi att de unga är en viktig intressentgrupp. Därför ville vi satsa speciellt på att höra deras åsikter. Jag är glad att vi lyckades få dem att delta, säger Dan Mollgren.  

Hörandet av invånarna och intressentgrupperna stärker uppfattningen att det önskas bättre omständigheter i Kokon både för föreningsidrott och för motion med låg tröskel, i vilken alla har lätt att delta. Intressentgruppernas olika behov och önskemål kom fram vid växelverkan. Det behövs till exempel olika utrymmen för toppidrottare och motionärer. Idrottsföreningar och de som rör sig med låg tröskel tävlar delvis om samma salturer och resurser. 

Nu inleds stadens interna beredning 

Sitowise och Realidea utarbetade utredningen i samarbete och arbetet styrdes av stadens sektorövergripande styrgrupp. I rapporten som nu publicerats presenteras konsultens slutsatser om hur projektet ska utvecklas vidare så att de behov som växelverkansprocess har lyft fram möts, idrottsprogrammets riktlinjer följs och konceptet ”Finlands bästa, mångsidigaste och trivsammaste idrottscentrum mitt i staden” kan genomföras.  

I konsultens rekommendationer prioriteras utvecklingen av uteområdena och trafikregleringarna. Efter det prioriteras bollarenan, ishallen och ungdomsarenan.  

– Växelverkan gav viktig information för beslutsfattandet. Nu inleds stadens interna beredning och den politiska beslutsprocessen. Även nämnderna, ungdomsfullmäktige samt äldre- och handikapprådet bes ta ställning till slutrapporten, konstaterar stadsplaneringschef Dan Mollgren. 

Stadsfullmäktige beslutar i början av året om projektets innehåll, omfattning samt principlösningar som fungerar som grund för fortsatt planering och utveckling av processen. Planläggningen inleds genast efter det. Målet är att planläggningen blir färdig under år 2023 och att byggandet av området kan inledas senast år 2024. 

Bekanta dig med konceptutkastet www.borga.fi/kokon-idrottscentrum