Siirry sisältöön

Korona aiheuttamassa noin 15–20 miljoonan euron loven kaupungin talouteen – palkanmaksu keskeytyy joillakin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden työntekijöillä

Porvoon kaupunki ryhtyi koronaviruksen hidastamista ehkäiseviin toimenpiteisiin nopeasti jo maaliskuun alkupuolella ennen valmiuslain käyttöönottoa. Liikunta-, tapaamis- ja kokoontumispaikkoja on suljettu ja ryhmä- ja harrastustoiminta on keskeytetty. Lähes kaikki koulut ovat siirtyneet etätöihin ja myös varhaiskasvatuspalveluita on voitu supistaa etätöiden vuoksi. Resursseja on keskitetty kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin, erityisesti terveyspalveluihin, ja viestintää on tehostettu merkittävästi.

Porvoon kaupunki ryhtyi koronaviruksen hidastamista ehkäiseviin toimenpiteisiin nopeasti jo maaliskuun alkupuolella ennen valmiuslain käyttöönottoa. Liikunta-, tapaamis- ja kokoontumispaikkoja on suljettu ja ryhmä- ja harrastustoiminta on keskeytetty. Lähes kaikki koulut ovat siirtyneet etätöihin ja myös varhaiskasvatuspalveluita on voitu supistaa etätöiden vuoksi. Resursseja on keskitetty kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin, erityisesti terveyspalveluihin, ja viestintää on tehostettu merkittävästi.

– Muutokset ovat valtavia. Tämän lisäksi koronaviruksen vaikutukset näkyvät laajasti jo myös muualla yhteiskunnassa, elinkeinoelämässä ja taloudessa, ja tämä tulee aiheuttamaan erittäin suuren loven kuntien talouteen kuluvan vuoden aikana. Porvoon osalta taloudellisen vaikutusten arvioidaan olevan tänä vuonna ainakin noin 15–20 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin kahta kunnallisveroprosenttia, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.
 
Yhteisövero- ja kunnallisverotulot vähenevät lomautusten ja irtisanomisten vuoksi, ja samaan aikaan menot kasvavat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 
– Valtio ei ole kuitenkaan toistaiseksi luvannut konkreettista tukea kuntien taloudelle. Porvoo joutuu nyt muiden kaupunkien tavoin miettimään nopeassa tahdissa, kuinka kaupungin talous voidaan sopeuttaa tilanteeseen, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.  

Palkanmaksu keskeytyy joillakin työntekijöillä 

Kaupungilla on työsopimuslain mukaan oikeus keskeyttää tilapäisesti niiden työntekijöiden palkanmaksu, jotka eivät pysty tekemään työtehtäviään poikkeuksellisen ja työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan nämä edellytykset täyttyvät maan hallituksen koronaviruksen vuoksi sulkemissa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen laitoksissa, ja jotkut kaupungit ovatkin jo päättäneet palkanmaksun keskeyttämisestä. Palkanmaksun voi keskeyttää 14 päivän kuluttua siitä, kun työntekijä on saanut asiaa koskevan ilmoituksen työnantajaltaan. 

Myös Porvoon kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä on päättänyt tässä vaiheessa keskeyttää 14 päivän kuluttua 217 työntekijän palkanmaksun, jotka työskentelevät tällaisissa tehtävissä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Päätös koskee 157 työntekijää kansalaisopistossa, 32 kirjastopalveluissa, 16 liikuntapalveluissa, 6 taiteen perusopetuksessa, 5 kulttuuripalveluissa ja 1 musiikkiopetuksessa. Suljettujen laitosten toimintoja ja tehtäviä tarkastellaan jatkossa viikoittain poikkeustilanteen jatkuessa. 
 
– Kaikki ne, joita tämä koskee, saavat tämän päivän aikana henkilökohtaisen ilmoituksen. Ohjeistamme heidät ilmoittautumaan TE-toimistoon työttömiksi työnhakijoiksi hyvissä ajoin ennen palkattoman ajan alkamista. On myös hyvä muistaa, että kysymys ei ole irtisanomisesta. Työn on tarkoitus jatkua sen jälkeen, kun työnteon este poistuu, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari kertoo. 
 
Osa keskeytettyjen palvelujen henkilöstöstä voidaan siirtää muihin tehtäviin. Vanhusten päivätoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan ja työkeskusten henkilöstö siirretään sosiaali- ja terveyspalveluissa muihin tehtäviin. 
 
– Osa kirjaston ja nuoristotoimen henkilöstöstä voi jatkaa työntekoa erilaisten verkko- ja etäpalveluiden tuottamisessa. Selvitämme myös, voimmeko siirtää osan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen työntekijöistä kausityöntekijöiksi ja kesälomasijaisiksi muihin yksiköihin.

Sopeutustoimia tarvitaan, yhteistoimintaneuvottelut mahdolliset

Kaupungin talouden kokonaiskuva selkiytyy tarkemmin vasta muutaman kuukauden kuluttua. Selvää on, että kaupungin taloutta tulee sopeuttaa useilla käytettävissä olevilla keinoilla.

– Kaupungin taloudessa oli rakenteellinen sopeutustarve jo ennen koronavirusepidemiaa. Käyttötaloutta tulee sopeuttaa usein eri keinoin, ja lähivuosien investointeja tulee priorisoida vahvemmin. Kaupunki on jo käynnistänyt investointisuunnitelman läpikäymisen, Henrik Rainio kertoo.
 
Koronaviruksen leviäminen saattaa myös aiheuttaa sellaisen tilanteen, että Porvoon kaupungin työvoiman tarve muuttuu tilapäisesti tai työnteko estyy. Silloin voi myös olla tarpeen käynnistää lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut työantajan ja henkilöstön välillä. Kaupunginhallitus keskustelee yhteistoimintamenettelyyn liittyvistä periaatteista ja neuvottelujen mahdollisesta käynnistämisestä kokouksessaan 26. maaliskuuta.