Gå till innehåll

Coronaviruset orsakar ett hål på 15–20 miljoner euro i stadens ekonomi – utbetalning av löner avbryts för vissa anställda i kultur- och fritidstjänster

Borgå stad började vidta åtgärder för att sakta ner spridningen av coronaviruset redan i början av mars, innan beredskapslagen togs i bruk. Staden har stängt idrotts-, mötes- och samlingsplatser och grupp- och hobbyverksamheten har avbrutits. Nästan alla skolor har övergått till distansarbete och också tjänster inom småbarnspedagogiken har dragits in på grund av distansarbetena. Resurserna har koncentrerats till brådskande och nödvändiga tjänster, speciellt hälsotjänster, och kommunikationen har effektiviserats betydligt.

Borgå stad började vidta åtgärder för att sakta ner spridningen av coronaviruset redan i början av mars, innan beredskapslagen togs i bruk. Staden har stängt idrotts-, mötes- och samlingsplatser och grupp- och hobbyverksamheten har avbrutits. Nästan alla skolor har övergått till distansarbete och också tjänster inom småbarnspedagogiken har dragits in på grund av distansarbetena. Resurserna har koncentrerats till brådskande och nödvändiga tjänster, speciellt hälsotjänster, och kommunikationen har effektiviserats betydligt.

– Ändringarna är enorma. Coronavirusets effekter syns stort också i det övriga samhället, näringslivet och ekonomin, vilket orsakar ett mycket stort hål i kommunernas ekonomi under det pågående året. I Borgå beräknas de ekonomiska effekterna vara i år åtminstone 15-20 miljoner euro, vilket motsvarar cirka två procentenheter i den kommunala skattesatsen, berättar finansdirektör Henrik Rainio. 

Inkomsterna från samfundsskatter och kommunalskatter minskar på grund av permitteringar och uppsägningar, och samtidigt ökar utgifterna speciellt inom social- och hälsovårdstjänsterna. 

– Staten har dock tills vidare inte lovat något konkret stöd för kommunernas ekonomi. Borgå, så som också alla andra städer, måste nu snabbt fundera på hur stadens ekonomi kan anpassas till situationen, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

Utbetalning av löner avbryts för vissa anställda 

Enligt arbetsavtalslagen har staden rätt att tillfälligt avbryta utbetalningen av löner för de anställda som inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av en exceptionell orsak som inte beror på arbetsgivaren. 

Enligt Kommunala arbetsmarknadsverket uppfylls dessa förutsättningar i de kultur- och fritidstjänsternas anläggningar som regeringen har på grund av coronaviruset stängt, och vissa städer har redan beslutat om att avbryta utbetalningen av löner. Utbetalningen av löner kan avbrytas 14 dagar efter det att den anställda har fått en anmälan om detta av sin arbetsgivare.  

Också ledningsgruppen för exceptionella förhållanden i Borgå stad har beslutat i detta skede att efter 14 dagar avbryta utbetalningen av lönen för 217 anställda som arbetar inom kultur- och fritidstjänsterna. Beslutet gäller 157 anställda vid medborgarinstitutet, 32 vid bibliotekstjänsterna, 16 vid idrottstjänsterna, 6 vid grundläggande konstundervisning, 5 vid kulturtjänsterna och 1 vid musikundervisning. Verksamheter och uppgifter i anläggningar som stängts granskas i fortsättningen varje vecka om undantagssituationen fortsätter.  

– Alla som berörs av detta får i dag en personlig anmälan. Vi uppmanar dem att anmäla sig vid arbets- och näringsbyrån som arbetslösa arbetssökande i god tid innan utbetalningen av löner avbryts. Det är bra att komma ihåg att det inte är frågan om uppsägningar. Avsikten är att arbetet fortsätter då hindret för att utföra arbetet försvinner, säger personaldirektör Anu Kalliosaari.  

En del av personalen vid de stängda anläggningarna kan flyttas till övriga uppgifter. Personalen inom dagverksamheten för äldre, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler flyttas till andra uppgifter inom social- och hälsovårdstjänsterna. 

– En del av personalen vid biblioteket och ungdomstjänsterna kan fortsätta arbeta med att producera olika nät- och distanstjänster. Vi utreder också om vi kan flytta en del av kultur- och fritidstjänsternas anställda till andra enheter att arbeta som säsongsarbetare och sommarvikarier. 

Anpassningsåtgärder behövs, samarbetsförhandlingar möjliga 

Helhetsbilden av stadens ekonomi blir klarare först efter några månader. Det är klart att stadens ekonomi måste anpassas med många metoder som står till buds. 

– Det fanns behov av att anpassa stadens ekonom redan före coronavirusepidemin. Driftsekonomin måste anpassas med många olika sätt, och investeringarna inom de närmaste åren måste prioriteras bättre. Staden har redan börjat gå igenom investeringsplanen, berättar Henrik Rainio. 

Spridningen av coronaviruset kan också leda till en situation där behovet av Borgå stads arbetskraft tillfälligt ändras eller arbetet inte kan utföras. Då kan också lagenliga samarbetsförhandlingar behövas mellan arbetsgivaren och personalen. Stadsstyrelsen diskuterar principerna för samarbetsförhandlingarna och om eventuellt inledande av samarbetsförhandlingarna på sitt möte den 26 mars.