Siirry sisältöön

Kotihoidon asiakkaat pääasiassa tyytyväisiä palveluun

Porvoon kaupungin kotihoidon lokakuussa 2019 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tasaisen hyvät. Tulokset noudattavat hyvin pitkälti edellisen, syksyllä 2017 tehdyn kyselyn tuloksia.

Porvoon kaupungin kotihoidon lokakuussa 2019 tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tasaisen hyvät. Tulokset noudattavat hyvin pitkälti edellisen, syksyllä 2017 tehdyn kyselyn tuloksia.

Kyselykaavake jaettiin 551 kotihoidon asiakkaalle ja vastausprosentti oli 61. Kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin asiakkaat vastasivat käyttämällä asteikkoa 1–4 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa kotihoidon palveluun (3,5) ja voivat mielestään suositella palveluja tuttavilleen (3,4). 

13 väittämän Kotihoidon toteutuminen -kysymyskokonaisuuden keskiarvo oli 3,2 (v. 2017 = 3,3). Kaikkein parhaimmat keskiarvot saivat väittämät ”Hoitajat ovat ystävällisiä”, ”Hoitajat ovat ammattitaitoisia”, ”Hoitajat huomioivat mielipiteeni ja kuuntelevat minua” ja ”Kotihoidon avulla voin asua turvallisesti kotonani”. Ainut väittämä, jossa keskiarvo jäi alle 3:n oli sama kuin vuosina 2017 ja 2015 eli ”Minua hoitavat pääsääntöisesti samat hoitajat” (2,5).  

82 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 10 prosenttia osittain samaa mieltä väittämän ”Asun kaikkein mieluiten kotona” kanssa (v. 2017 = 85/10 prosenttia). Toisaalta 18 prosenttia ilmaisi halunsa asua palvelutalossa. 

Tulevaisuuden etäpalvelut koettiin vieraina 

Uusina kysymyksinä kartoitettiin asiakkaiden mielipiteitä mahdollisista tulevaisuuden etäpalveluista. Esimerkkeinä mainittiin muun muassa lääkeautomaatti, joka muistuttaisi asiakasta lääkkeiden ottamisesta, tai tutun hoitajan ottama kuvapuhelinyhteys, jossa hän tiedustelisi asiakkaan vointia. Tämän tyylisiin palveluihin asiakkaat suhtautuivat vielä kovin vierastellen, keskiarvot vaihtelivat 1,5 ja 1,7 välillä (asteikko 1–4). 

Avointa palautetta annettiin 111 kappaletta. Palautteista 32 prosenttia koski erilaisia toiveita, 23 prosenttia oli positiivista palautetta, 19 prosenttia negatiivista ja 27 prosenttia muuta palautetta. 

 – Kritiikki kohdistui edelleen eniten hoitajien vaihtuvuuteen sekä kiireeseen kuten edellisessäkin kyselyssä. Hoitajien vaihtuvuuden ja kiireen vähentäminen on kotihoidon keskeisiä kehittämiskohteita, kotihoidon vs. palvelupäällikkö Krister Lindman kertoo. 

Samanaikaisesti kotihoidon kyselyn kanssa toteutettiin vastaava kysely 66 asiakkaalle, jotka saavat kotihoitoa palvelusetelin avulla. Heistä 75 prosenttia vastasi kyselyyn ja heidän tuloksensa ovat hieman kunnallista kotihoitoa parempia, kuten kahden vuoden takaisessa kyselyssäkin. Kotihoidon toteutuminen -kysymyskokonaisuuden keskiarvo oli 3,6. 

Tulokset ja avoimet palautteet tullaan lähiaikoina käymään läpi henkilökunnan kanssa alueittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta tutustuu kyselyn tuloksiin kokouksessaan 4.2.2020. 

Lisätietoja: 

Krister Lindman, kotihoidon vs. palvelupäällikkö
puh. 040 575 7758
krister.lindman@porvoo.fi 

Nina Nyholm, suunnittelija, vanhus- ja vammaispalvelut
puh. 040 722 4779
nina.nyholm@porvoo.fi