Hoppa till innehåll

Hemvårdens klienter är i huvudsak nöjda med servicen

Resultaten från Borgå stads hemvårds enkät om kundnöjdhet från oktober 2019 är jämngoda. Resultaten liknar i hög grad resultaten från den föregående enkäten från hösten 2017.

Resultaten från Borgå stads hemvårds enkät om kundnöjdhet från oktober 2019 är jämngoda. Resultaten liknar i hög grad resultaten från den föregående enkäten från hösten 2017.

Enkätblanketten delades ut till 551 hemvårdsklienter och svarsprocenten var 61. Enkäten var utformad som en serie påståenden, vilka bedömdes av klienterna enligt skalan 1–4 (helt av annan åsikt – helt av samma åsikt). Klienterna var nöjda med hemvården (3,5) och tyckte att de kunde rekommendera servicen också för sina bekanta (3,4). 

Medelvärdet för de 13 påståenden som gällde förverkligandet av hemvården var 3,2 (år 2017: 3,3). De högsta medelvärdena gavs åt påståendena ”Vårdarna är vänliga”, ”Vårdarna är yrkeskunniga”, ”Vårdarna beaktar min åsikt och lyssnar på mig” och ”Med hjälp av hemvården kan jag bo tryggt hemma”. Det enda påståendet där medelvärdet blev under 3 var detsamma som åren 2017 och 2015: ”Jag får vård mestadels av samma vårdare” (2,5).  

82 procent av svararna instämde helt och 10 procent delvis med påståendet ”Jag bor helst hemma” (år 2017: 85 procent; 10 procent). Å andra sidan uttryckte 18 procent sin vilja att bo i ett servicehus. 

Framtida fjärrtjänster upplevdes som främmande 

En nyhet i enkäten var en kartläggning av klienternas åsikter om eventuella framtida fjärrtjänster. Som exempel nämndes bland annat en läkemedelsautomat som påminner klienten om att det är dags att ta läkemedel samt möjligheten att ta emot bildtelefonsamtal från en bekant vårdare som frågar hur klienten mår. Klienterna var fortfarande en aning reserverade till tjänster av denna typ: medelvärdet varierade mellan 1,5 och 1,7 (på skalan 1–4). 

Fritt formulerad respons gavs 111 stycken. 32 procent av responsen gällde olika önskemål, 23 procent av responsen var positiv, 19 procent var negativ, och 27 procent var respons av annat slag. 

 – Såsom vid föregående enkät, var de största orsakerna till kritik att vårdaren byttes ofta och hade bråttom. Färre byten av vårdare och mindre jäkt är centrala utvecklingsmål inom hemvården, berättar Krister Lindman, vik. servicechef för hemvården. 

Samtidigt med hemvårdens enkät genomfördes en motsvarande enkät bland 66 klienter som får hemvård med servicesedel. 75 procent av dem svarade på enkäten, och deras bedömningar var en aning bättre än bedömningarna om den kommunala hemvården, såsom vid enkäten två år tidigare. Medelvärdet för den helhet som gällde förverkligandet av hemvården var 3,6. 

Bedömningsresultaten och den fritt formulerade responsen kommer inom kort att behandlas med personalen områdesvis. Social- och hälsovårdsnämnden bekantar sig med resultaten från enkäten vid mötet 4.2.2020.  

Mera information: 

Krister Lindman,vik. servicechef för hemvården
tfn 040 575 7758
krister.lindman@borga.fi 

Nina Nyholm, planerare, äldreomsorg och handikappservice
tfn 040 722 4779
nina.nyholm@borga.fi