Siirry sisältöön

Koulujen etäopiskelu jatkuu – pidetään huolta jaksamisesta

Koulunkäynti etäopiskeluna jatkuu ainakin 13. toukokuuta asti. Etäkoulunkäynti on saatu liikkeelle, mutta muutoksen nopea tahti ja tehtävän vaativuus ovat myös saattaneet vaatia veronsa. Etäkoulunkäynti on vaativaa niin vanhemmille, lapsille kuin opettajille. Käytäntöjä kehitetään koko ajan, ja myös opiskeluhuolto on lasten ja perheiden tukena.

Koulunkäynti etäopiskeluna jatkuu ainakin 13. toukokuuta asti. Etäkoulunkäynti on saatu liikkeelle, mutta muutoksen nopea tahti ja tehtävän vaativuus ovat myös saattaneet vaatia veronsa. Etäkoulunkäynti on vaativaa niin vanhemmille, lapsille kuin opettajille. Käytäntöjä kehitetään koko ajan, ja myös opiskeluhuolto on lasten ja perheiden tukena.

Kouluruokailu

Porvoossa kouluruokajakelu saadaan käyntiin 14. huhtikuuta. Jakelupisteet ovat Kantele-talolla ja Peipon koululla. Palveluun sitoudutaan viikoksi kerrallaan ja lounas noudetaan ainakin aluksi kaksi kertaa viikossa. Asiasta tulee alkuviikosta tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumislomake.

Opetuksen tavoitteet saavutetaan, tehtävämäärää säädetään

– Koulunkäynti on tärkeä rutiini, joka auttaa monia rytmittämään elämää ja tuo myös lapsille turvallisuuden tunnetta arkeen. Arki voi perheessä olla kuormittava, ja jos tilanne mietityttää, kannattaa ottaa yhteyttä opettajaan tai oppilashuoltoon. Tästä selvitään, ja kun tilanne on ohi, kurotaan umpeen mahdolliset erot oppimisessa pikkuhiljaa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson sanoo. 
  
Opettajat kiteyttävät opetussuunnitelman tavoitteet, ja ratkovat, millaisin tehtävin tavoitteet saavutetaan. Tehtävien laatu ja tavoitteiden saavuttaminen merkitsee enemmän kuin tehtävien tai kirjan sivujen määrä.  
 
Erityisesti osa 1.- ja 2. -luokkalaisten vanhemmista on kokenut, että lapsi tarvitsee paljon tukea koulutehtävien suorittamiseen.  
 
– Pienimpien oppilaiden etäopetuksessa on tärkeää tukea päivärytmiä sekä antaa ohjeet järjestelmällisesti ja päiväkohtaisesti. Yhteydenpidon oppilaisiin ja koteihin olisi hyvä olla päivittäistä ja säännöllistä. Etäopetusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös oppitunnein tai opetustuokion, sanoo koulutusjohtaja Rikard Lindström.  
 
–  Jokaisen täytyy muistaa, että elämme poikkeusoloissa. Opetuskeinot ovat erilaisia eri kouluissa ja viesti rehtoreilta on, että vanhempien kanssa käydään hyvää vuoropuhelua ja palaute on enimmäkseen ollut myönteistä, koulutusjohtaja Jari Kettunen kertoo.  

Teams-tuokioita, sähköpostiviestittelyä ja Wilma-viestejä

Eri kouluissa on erilaisia käytäntöjä etäopetukseen. Esimerkiksi Hamarin koulun rehtori Marko Gustafsson kertoo, että 1. ja 2. luokan oppilaat kohdataan säännöllisesti Teams-tuokioissa. Koulupäivät toteutetaan lukujärjestyksen mukaan ja tehtävät annetaan PedaNetissa sunnuntaisin niin, että jokaisen päivän ohjeet on annettu erikseen. Yhteydenpito koteihin tapahtuu ensisijaisesti Wilman kautta ja perjantaina opettaja lähettää Wilmassa viikon kuulumiset ja huoltaja kuittaa oppilaan tehtävät tehdyksi tai tekemättömäksi. Huoltajat ovat antaneet matkan varrella opettajalle tietoa ja palautetta koulutyön sujumisesta kotona. Palautteen pohjalta koulupäivien rytmiä sekä työmäärää on säädetty. 
 
– Olen aidosti kiitollinen siitä asenteesta, jonka tämä poikkeustila on nostanut pintaan. Huoltajat ovat antaneet meille arvokasta tietoa ja ratkaisemme yhdessä vastaan tulevia pulmia, kiittää Gustafsson. 
 
Myös Keskuskoulun 1.-luokkalaiset saavat perjantaisin Wilman kautta seuraavan viikon viikkosuunnitelman ja nettilinkit lisämateriaaleihin. Lisäksi vanhemmat saavat Wilmaan päiväkohtaiset tehtävät edellisenä päivänä. Opettajat ja koulunkäynninohjaajat pitävät yhteyttä koteihin myös puhelimitse. 
 
Opiskeluohjeet lähtevät Keskuskoulun 2. luokilla päivittäin heti aamusta. Vaikka ryhmätunteja tai ohjaustuokioita ei ole vielä pidetty, opettaja on tavoitettavissa normaalin työpäivän ajan. Laitteiden kanssa on ollut haastetta, mutta oppilaiden vanhempiin ollaan jatkuvasti yhteydessä ja he lähettävät sähköpostissa lasten töitä näytille.  
 
– Tuntuu, että lasten opiskelu kotona on sujunut paremmin kuin arveltiin. Tästä on hyvä jatkaa, kertoo luokkatasovastaava Anna Arffman.  
 
Joissain kouluissa on hankittu lisää puhelimia erityisopettajille ja Prepaid-liittymiä opettajille ja ohjaajille. Toisissa kouluissa Teamsia käytetään ahkerammin, ja silloin opettajat ja oppilaat voivat olla yhteydessä myös Teams-puheluin. Kaupunki on jo usean viikon ajan toimittanut kierrätettyjä ja uudelleen asennettuja tietokoneita kotikäyttöön oppilaille. Koneita luovutetaan sitä mukaan, kun laitteita saadaan kierrätettäväksi.  

Yläkouluissa yhtenäiset käytännöt

Yläkoulujen rehtorit ovat yhdessä luoneet ja yhtenäistäneet yläkoulujen käytäntöjä. Lyceiparkens skolan rehtori Johannes Nygren kertoo, että yläkouluilla ensisijainen yhteydenpitotapa koteihin on Wilma. Opettajat laittavat tehtävät tuntikohtaisesti Wilmaan, joten myös huoltajat voivat seurata, onko oppilas tehnyt tehtävät. Oppitunteja tai opetustuokioita pidetään Teamsin kautta, ja Teamsiin voi laittaa myös tehtäviä. Ohjaajat ovat oppilaiden tukena, ja soittelevat perään, jos oppilas ei ilmaannu Teams-tunnille. 
– Koululla on saatu palautetta hyvistä tavoista antaa opetusta ja kertoa läksyistä – nyt tasapaino yhteistyössä kotien kanssa tuntuu löytyneen. Suuri kiitos kaikille vanhemmille, jotka auttavat ja tukevat lapsiaan tässä uudessa tilanteessa, Nygren sanoo.  
 
– On ilo nähdä, miten hyvin lyhyessä ajassa on toimintamalleja pystytty yhdenmukaistamaan. Opettajat ovat kyenneet tekemään tiivistä yhteistyötä opetuksen suunnittelussa niin koulun sisällä kuin koulujen välillä aineryhmittäin, toteaa koulutusjohtaja Rikard Lindström.  
– Iso kiitos kuuluu myös rehtoreille kaikesta siitä työstä, jota ovat tehneet luodakseen Porvoolle yhteisiä linjanvetoja. Tästä on nyt hyvä jatkaa! 
 
Tavataan kavereita netissä tai soittelemalla

Etäopetuksen lisäksi vanhemmilla on haasteita tasapainotella valtakunnallisten tapaamisohjeistuksen kanssa. Vanhempien suunnalta on myös toivuttu kaupungin linjausta kaveritapaamisista. Saavatko lapset edelleen tavata kavereitaan, toiset eristäytyvät, kun toiset jatkavat tapaamisia. Hallituksen ohjeiden mukaisesti lasten ja nuorten ei pidä hakeutua porukoihin, eikä mennä joukolla pelaamaan tai viettämään aikaa. 

– Jokaisen täytyy harkita tapaako oma lapsi kavereita, mutta suosittelemme, että lasten kaveritapaamiset siirretään mahdollisimman paljon videotapaamisiin. On myös hyvä muistaa, että osa perheistä on luopunut kaikista ystävätapaamisista riskiryhmään kuuluvien suojelemiseksi, ja lapset kokevat tilanteessa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, sivistysjohtaja Gustafsson pohtii. 
 
Opiskeluhuolto on oppilaan ja perheen tukena 
  
Poikkeustilan aikana myös opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit auttavat oppilasta ja huoltajaa.  
– Voit oppilaana ja huoltajana olla yhteydessä oman koulusi kuraattoriin tai psykologiin Wilman tai puhelimen välityksellä, vastaava psykologi Leila Korhonen muistuttaa. 
  
– Meidän kanssamme voi keskustella luottamuksellisesti esimerkiksi erilaisista tunteista ja harmeista, oppimisen tai tehtävien vaikeudesta, perheen ongelmista, kaverisuhteista tai muista mieltä askarruttavista asioista. 
Työntekijöiden yhteystiedot löydät Wilmassa henkilökunnan kohdalta, koulun PedaNet-sivuilta sekä kaupungin sivulta Opiskeluhuolto www.porvoo.fi/opiskeluhuolto Yksilöllisesti sovitaan, hoidetaanko asiaasi sähköisesti etäyhteyksiä käyttäen tai onko mahdollista tavata