Siirry sisältöön

Lähiopetus alkaa – ryhmät pidetään erillään ja käsihygieniaa korostetaan

Peruskoululaiset palaavat opetussuunnitelman mukaiseen lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Tämä tarkoittaa, että lapsella on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, tukeen ja ohjaukseen. Porvoon kouluissa on toiminnan suunnittelussa noudatettu Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimia ohjeistuksia lähiopetukseen siirryttäessä.

Peruskoululaiset palaavat opetussuunnitelman mukaiseen lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Tämä tarkoittaa, että lapsella on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, tukeen ja ohjaukseen. Porvoon kouluissa on toiminnan suunnittelussa noudatettu Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimia ohjeistuksia lähiopetukseen siirryttäessä.

– Kaikki kouluja koskevat järjestelyt on käyty läpi terveysviranomaisten, tilapalveluiden ja kaikkien rehtoreiden kanssa. Olemme yhteistyössä löytäneet yhteiset linjat oppimisen tavoitteille ja käytännön järjestelyille, joilla varmistetaan opetussuunnitelman toteutuminen. Toivotamme henkilökunnan ja oppilaat lämpimästi tervetulleiksi kouluun, sanoo sivistysjohtaja Sari Gustafsson. 
 
– Loppukevään yhtenä tärkeänä teemana on tukea lapsen identiteettiä koululaisena ja kasvattaa tunnetta siitä, että lapsi kuuluu yhteisöön ja yhteiskuntaan. Paluu kouluun ja omasta ja muiden hyvinvoinnista huolehtiminen etäopetuksen jälkeen ovat juuri tätä, koulutusjohtaja Rikard Lindström kertoo. 
 
Erityisopetus ja oppilashuollon palvelut toteutuvat, vaikka toimintatapoja sovelletaan tilanteeseen.
 
– Järjestelyissä terveydelliset asiat on huomioitu monipuolisesti. Sekä oppilaat että henkilökunta voivat palata rauhallisin mielin kouluun. Oppilaille on hyvä painottaa jo kotona, että nautitaan yhdessäolosta, mutta muistetaan pitää etäisyyttä luokkakavereihin ja aikuisiin, johtava lääkäri Kati Liukko kertoo. 

Miten lähiopetus järjestetään? 

Toiminta suunnitellaan niin, että pyritään olemaan oman ryhmän kanssa erillään muista. 
 
– Erityistä huomioita kiinnitetään oppilaiden istumajärjestykseen ja tiloissa liikkumiseen. Väljyyttä toiminnassa voidaan lisätä hyödyntämällä koulun ulkotiloja ja lähialueita, painottaa Jari Kettunen. 
 
Opettajat ja muut aikuiset eivät kokoonnu opettajainhuoneisiin, ja kokoukset pidetään etäkokouksina. Käsi- ja yskimishygieniasta olevat ohjeet kerrataan oppilaiden ja henkilökunnan kanssa jo etäopetuksen aikana. 

Koulupäivän kulku

Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, ja opetus toteutetaan pääsääntöisesti oppilaiden lukujärjestysten mukaisesti.

Ruokailu tapahtuu oman ryhmän kanssa mahdollisimman erillään muista ryhmistä. Pöydät järjestetään väljemmin, ruokailuvuorot porrastetaan ja ruokala siivotaan jokaisen ryhmän jälkeen. Ruoka annostellaan oppilaille ja käytössä on kertakäyttöastiat. Siivouksessa tehostetaan kosketuspintojen kuten ovenkahvojen ja yhteiskäyttövälineiden puhdistamista.  

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta käynnistyy samaan malliin kuin aikaisemmin paitsi niiden kerhojen osalta, joista MLL vastasi. Niissä kouluissa, joissa ei ole nyt poikkeavasti iltapäivätoimintaa, järjestetään tarpeen mukaan valvontaa koulun järjestämällä tavalla. Näistä järjestelyistä vastaa ja tiedottaa kukin koulu.
Iltapäivätoiminnassa noudatetaan vastaavia turva- ja hygieniajärjestelyjä kuin koulupäivän aikana. 

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään pääsääntöisesti samalla tavoin kuin ennen poikkeusoloja. Vuoroliikenne on siirtynyt kesäaikatauluihin, joten aikataulut kannattaa tarkistaa. Hygieniaan ja turvallisuuteen tullaan kuljetustenkin kohdalla kiinnittämään erityistä huomiota.  Kouluun voi tulla myös kävellen tai polkupyörällä, vaikka omakustanteinen tai kaupungin tarjoama kuljetus olisi vaihtoehtona. Myös lapsen kuljettaminen kouluun omalla autolla lisää muiden koululaisten väljyyttä julkisissa kulkuneuvoissa. 

Poissaolot

Jos oppilas kuuluu riskiryhmään eikä tästä syystä osallistu lähiopetukseen, huoltajan tulee toimittaa koululle todistus riskiryhmään kuulumisesta.  Tällöin koulu vastaa oppilaan opetusjärjestelyistä. 
 
– Valtaosalla koululaisista ei ole sellaista sairautta, jonka vuoksi eivät voisi tulla normaaliin opetukseen kouluun. Tarvittaessa hoitava lääkäri, joka käytännössä aina on erikoissairaanhoidon lääkäri, ottaa kantaa lapsen ja sisarusten tilanteeseen. Terveyskeskuslääkäri tai koululääkäri ei tee todistusta asiasta, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jeff Westerlund sanoo.
 
Huoltajan anoessa oppilaalle poissaoloa muusta syystä, esimerkiksi kotona riskiryhmään kuuluva henkilö, tämä käsitellään poissaoloanomuksena. 

Kevätjuhlat 

Peruskouluissa ei järjestetä isoja kevätjuhlia. Luokat voivat järjestää pienempiä juhlallisuuksia todistuksien jaon yhteydessä. 
 
Lukiot jatkavat etäopetuksessa kevään loppuun asti. Lukioiden ylioppilasjuhlia ei voida järjestää perinteisesti vaan lukuvuoden päätöstilaisuudet järjestetään etänä. Varsinainen lakkiaistilaisuus on suunniteltu järjestettävän syksyllä lauantaina 29.8.2020.
 
Rehtorit ja opettajat tiedottavat lisää kaikista koulu- ja luokkakohtaisista opetusjärjestelyistä viimeistään ensi viikon alussa.