Siirry sisältöön

Lapset palaavat varhaiskasvatukseen kesälomien jälkeen

Elokuussa lapset palaavat vähitellen varhaiskasvatukseen kesälomien jälkeen ja toiminta käynnistyy varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa huomioidaan edelleen mahdollisten koronatartuntojen ehkäisy.

Elokuussa lapset palaavat vähitellen varhaiskasvatukseen kesälomien jälkeen ja toiminta käynnistyy varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerhoissa huomioidaan edelleen mahdollisten koronatartuntojen ehkäisy.

– Jatkamme ennaltaehkäiseviä toimintatapoja. Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, kontaktit minimoidaan ja käsihygieniasta huolehditaan tehostetusti. Uusien lasten tutustuminen hoidetaan väljästi ja porrastetusti ja perheitä ohjataan päiväkotien hygieniakäytäntöihin, varhaiskasvatuksen ohjaaja Marjaana Kantonen kertoo.  

Varhaiskasvatuslain muutokset eivät vaikuta Porvoon toimintaan 

Varhaiskasvatuslakiin tuli muutoksia elokuun alussa koskien henkilöstömitoitusta ja varhaiskasvatusoikeuden rajoittamista.  

– Porvoossa on tähänkin asti noudatettu nyt voimaan tullutta henkilöstömitoitusta, jonka mukaan kolme vuotta täyttäneiden päiväkotiryhmissä on yksi työntekijä seitsemää lasta kohti eikä lasten varhaiskasvatusoikeutta ole rajoitettu. On hyvä, että lainsäädäntö yhdenmukaistaa valtakunnalliset käytännöt, varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg toteaa.  

Kohti entistä tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa varhaiskasvatusta  

Varhaiskasvatuksen toiminnassa käynnistellään sekä keväiseen laadunarviointiin että koronakevään aikana esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin pohjautuvia toimenpiteitä.  

Porvoo on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia, jotka kohdistuvat muun muassa liikunnallisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen, henkilöstön digiosaamisen vahvistamiseen, kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja vieraskielisten lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukeen. Hankkeiden avulla vahvistetaan lasten tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista.   

– Hankkeet sisältävät muun muassa henkilöstön koulutusta ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Lisäksi vahvistetaan henkilöstöresursseja sekä monialaista ja tehtävärajat ylittävää yhteistyötä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi, varhaiskasvatuksen ohjaaja Jaana Häkkinen kertoo.