Siirry sisältöön

Opettajat vastaavat oppilaiden oppimisesta – vanhemmat tukevat

Etäopiskelua on reilu viikko takana ja uusi tapa käydä koulua alkaa muotoutua ja tulla tutuksi niin opettajille, oppilaille kuin vanhemmillekin.

Etäopiskelua on reilu viikko takana ja uusi tapa käydä koulua alkaa muotoutua ja tulla tutuksi niin opettajille, oppilaille kuin vanhemmillekin.

– Etäopetus saatiin käyntiin nopeasti kaikissa kouluissa, ja etäopetusmenetelmät hioutuvat koko ajan. Opettajat vaihtavat kokemuksia keskenään ja yhtenäisiä toimintatapoja kehitetään, koulutusjohtaja Jari Kettunen kertoo.

Porvoon vanhempainyhdistysten (POFF) puheenjohtaja Marika Salomaa keräsi vanhempien kokemuksia etäopetuksen sujumisesta ja vanhempien ajatuksista ensimmäisen etäviikon aikana.

– Olemme kaikki perheinä uudenlaisessa tilanteessa sekä lasten koulunkäynnin että vapaa-ajan vieton suhteen. Viimeistään nyt on aika tehdä asioita yhdessä ja tukea toisiamme, pohtii Salomaa.

Vanhempien kokemuksia ja kysymyksiä kommentoivat Epoon koulun vararehtori Eeva Puromies, Pääskytien koulun rehtori Kimmo Sirén sekä Sannäs skolan rehtori Jessica Gillberg.

Miten paljon tehtäviä on sopiva määrä?

Eniten vanhempia mietitytti tehtävien määrä, jonka vanhemmat kokivat suurena. Vastuu opetuksen järjestämisestä on edelleen kouluilla ja lapsen tulisi voida tehdä opettajan antamat tehtävät kotona hyvinkin itsenäisesti. Tehtävien määrä voi tuntua suurelta, sillä kyse ei ole kotitehtävistä vaan siitä, että oppitunnin tehtävät tulee tehtäväksi kotona. Koulut toivovat, että vanhemmat ovat yhteydessä omaan opettajaan, jos tehtävämäärä tuntuu liian suurelta tai tehtäviä on haasteellista toteuttaa kotona itsenäisesti, mutta vanhempien tuella. Myös opettajat auttavat miettimään ratkaisuja, jos tehtävissä tarvitaan enemmän apua. Opettajia on myös muistutettu, että tärkeintä on tavoitteiden saavuttaminen eikä tehtävien määrä.

– Tämä on kaikille uutta – nyt toivotaan vanhempia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä kouluihin. Tärkeää on saada opetus sujumaan niin, etteivät vanhemmat, oppilaat ja opettajat uuvu, toivoo Eeva Puromies.

Pitääkö minun osata opettaa?

Monet vanhemmat ovat huolissaan myös siitä, etteivät ehdi tai osaa auttaa. Kyse on poikkeavista opetusjärjestelyistä, ei kotikoulusta – vanhemmilta odotetaan nyt hieman enemmän tukea lapsen opiskeluun kuin aiemmin. Vanhemman ei kuitenkaan tarvitse osata opettaa yhtään enempää kuin ennenkään. Opettajat ovat vastuussa siitä, että opetus etenee poikkeusolosuhteissakin opetussuunnitelman mukaisesti. Vastuu opetuksen suunnittelusta ja ohjeistuksesta on opettajilla, jotka miettivät tehtäviä, ohjaavat niiden teossa, tarkastavat tehtävät, antavat palautetta ja arvioivat myöhemmin oppilaan osaamista.

– Olemme opetusalan asiantuntijoita, mutta emme tällaisten tilanteiden asiantuntijoita. Nyt on tärkeää käydä dialogia kotien ja koulujen välillä, jotta voimme onnistua tässä yhdessä, muistuttaa Jessica Gillberg.

Mitä opettajat tekevät päivisin, jos tehtävät annettu jo illalla Wilman kautta?

Opettajat ovat tavoitettavissa lukujärjestystensä mukaisena aikana. Osa opettajista pitää myös oppitunteja tai vastaanottavat oppilaiden tehtäviä Teamsin välityksellä. Porvoossa kaikilla opettajilla ei ole työpuhelinta, jolloin yhteydenpito koteihin hoituu Wilman välityksellä. Opettajat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa Wilman kautta tai puhelimitse lukujärjestysten mukaisesti, jolloin oma opettaja auttaa tehtävien teossa. Pääsääntöisesti tehtävät annetaan alakoululaisille yhdeksi päiväksi kerrallaan ja yläkoululaisille tuntikohtaisesti.

– Opettajat ovat usein oppituntien aikana yhteydessä oppilaisiin Teamsin kautta. Myös opetusvideoita ladataan oppilaiden käyttöön, kertoo rehtori Kimmo Sirén.

– Kyllä kaikki mieluummin haluaisivat olla koulussa, niin opettajat kuin oppilaat, toteaa Gillberg.

Miksi käytössä on paljon erilaisia opetusalustoja?

Opettajat ovat nopeassa aikataulussa tehneet valtavan digiloikan ja opetelleet itsekin uusien alustojen käyttöä ja etäopetustapoja. Opettajia on kehotettu käyttämään itselleen ja oppilailleen tuttuja alustoja, joten eri kouluissa voi olla erilaisia tapoja antaa tehtäviä oppilaille. Soveltamista ja omia ratkaisuja etäopetuksen toteuttamiseen tehdään koko ajan ja opettaja miettii omalle luokalleen sopivimmat lähestymistavat.

– Yläkoulussa eri oppiaineisiin soveltuvat omanlaiset oppimisalustat, kertoo Sirén.

Jos oppilas tarvitsee lainatietokoneen opiskelua varten, siitä voi olla yhteydessä koulun rehtoriin, joka ilmoittaa milloin ja mistä koneen voi noutaa.

Miten voin tukea lapsen vointia ja jaksamista?

Vanhemmat voivat auttaa ennen kaikkea koulutehtävien aikatauluttamisessa ja uuden päivärytmin rakentamisessa. Vanhempien on hyvä seurata myös lapsen/nuoren mielialaa ja tunnelmia. Lasten kanssa on hyvä jutella myös aivan muista aiheista kuin koulusta tai koronasta. Tärkeää on osoittaa lapselle, että hän voi halutessaan jutella mieltään painavista asioista turvallisen aikuisen kanssa.

Vanhempia huolettaa myös se, jos lapsi jää jälkeen tehtävissä. Erityisopettajat ja koulunkäynninavustajat organisoivat toimintaansa uudelleen ja pystyvät pian vastaamaan entistä paremmin tuen tarpeeseen jo etäopetuksen aikana. Koulutuspalvelut on varautunut myös lisäämään tukiopetusta siinä vaiheessa, kun koulunkäynti palaa taas normaaliksi, jolloin mahdolliset erot oppilaiden osaamisessa saadaan tasoitettua.

Neuvovat puhelimet

Peruskoulujen neuvovasta puhelimesta voi kysyä perusopetusta koskevia asioita. Puhelinnumero on 040 636 2980 ja se palvelee arkisin kello 9.00–15.00. Opetusjärjestelyitä koskeviin kysymyksiin vastaa kunkin koulun rehtori ja opetukseen liittyvät kysymykset tulee osoittaa omalle opettajalle.

Kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon opiskelijoille ja huoltajille on avattu puhelinnumero, johon voi soittaa, jos on huolta herättäviä kysymyksiä. Puhelinnumero on 040 488 9402, ja se palvelee ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–14.

Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat voivat olla yhteydessä oman koulun/oppilaitoksen kuraattoriin ja psykologiin Wilman tai puhelimen välityksellä. Yhteystiedot löytyvät Wilmassa henkilökunnan kohdalta.

Nuorisotyöntekijät: tarve keskusteluihin on suuri

Joissakin perheissä vallitseva tilanne voi aiheuttaa pahoinvointia ja ahdistusta. Nuorisopalvelut ovat myös käytettävissä ja auttamassa lasten ja nuorten vointiin liittyvissä asioissa

– Olemme nuorisopalveluissa viikon aikana organisoineet nuorisotyön uudelleen ja jatkamme työtämme paljon verkossa, mutta tapaamme nuoria myös livenä jalkautuvassa työssä ja erityispalveluissa, kertoo nuorisopalveluiden päällikkö Nina Jorkama.

– Osa nuorista on jo löytänyt uudet palvelumme, mutta kaikkia emme ole tietenkään saavuttaneet. Olemme avoimia myös kaikille ideoille, joita vanhemmille nousee mieleen. Tällä hetkellä lähes jokainen nuorisotyöntekijä käy keskusteluja yksilötasolla erilaisista asioista nuorten kanssa. Tarve keskusteluihin on suuri.