Siirry sisältöön

Päätöskuulutus 7.5. – 13.6.2024

Dnro 1068/11.01.03/2024

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Hakija
Neste Oyj, Production

Päätös
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 6.5.2024 tekemällään päätöksellä antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Neste Oyj:n vetylaitoksen rakennuspaikan kallion louhintaa ja murskausta osoitteessa Kulloonlahdentie 151 koskevat määräykset.

Julkipantu   7.5. – 13.6.2024