Siirry sisältöön

Päiväkodeissa hoidettavien lasten määrä kasvaa vähitellen

Porvoossa varhaiskasvatuksessa on ollut lapsia läsnä 10-15 prosenttia normaalimäärästä huhtikuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen lapsimäärät ovat kasvaneet hieman, tällä hetkellä lapsia on läsnä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa noin 18 prosenttia.

Porvoossa varhaiskasvatuksessa on ollut lapsia läsnä 10-15 prosenttia normaalimäärästä huhtikuun puoliväliin saakka. Sen jälkeen lapsimäärät ovat kasvaneet hieman, tällä hetkellä lapsia on läsnä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa noin 18 prosenttia.

– Porvoossa perheet ovat pystyneet noudattamaan hyvin valtioneuvoston suositusta pitää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat lapset kotona, jos perheillä on siihen mahdollisuus. Keskimäärin Suomessa on lapsia ollut poikkeusolojen aikana päiväkodeissa noin 25 prosenttia.

Porvoossa osa päiväkodeista suljettiin maaliskuun puolivälissä lapsimäärän vähenemisen vuoksi, mutta sen jälkeen päiväkoteja on myös avattu uudelleen tarpeen mukaan. Näin toimitaan myös jatkossa.

Joissakin päiväkodeissa on toiminut useamman päiväkodin lapsiryhmiä. Eri päiväkotien lapsia ei kuitenkaan ole yhdistetty samoihin ryhmiin, vaan kunkin päiväkodin lapsille on muodostettu omat ryhmät, joissa työskentelee kyseisen päiväkodin henkilökunta. Jokainen päiväkotiryhmä toimii omissa ryhmätiloissaan välttäen kontakteja muiden ryhmien kanssa.

– Pieni, päivittäin vaihtuva lapsimäärä on asettanut omat haasteensa varhaiskasvatuksen järjestämiselle. Ryhmien kokoonpano vaihtelee viikoittain ja myös päivittäin, koska lapset käyttävät vain ne päivät, joita he huoltajien mukaan ehdottomasti tarvitsevat, esimerkiksi kaksi päivää viikossa. Läsnäolijoiden määrä saattaakin vaihdella paljon. Välillä lapsiryhmässä ovat paikalla kaikki hoitoaikavarauksen tehneet ja välillä paikalla on vain muutama lapsi, kertoo Leila Nyberg varhaiskasvatuspalveluista.

Lapset pysyvät tutuissa ryhmissä

Porvoossa päiväkotien lapsiryhmiin on tähän mennessä sijoitettu kahdeksan lasta ja 2-3 aikuista. Pääsiäisen jälkeen lapsimäärä on kasvanut hieman, sillä yksittäisiä lapsia on palannut kotona olon jälkeen päiväkoteihin. Päiväkotiryhmien maksimilapsimäärää nostetaankin 27.4. alkaen siten, että ryhmiin sijoitetaan enintään kymmenen lasta ja 2-3 aikuista.

– Lapsia ei siirretä ryhmistä toisiin, vaan ryhmät toimivat samalla kokoonpanolla koko päivän ajan. Ryhmäkoon pieni tarkennus mahdollistaa sen, että ne lapset, jotka palaavat huhtikuun lopussa takaisin varhaiskasvatuksen piiriin, voidaan sijoittaa olemassa oleviin ryhmiin. Samalla päivittäiset lapsimäärän muutokset voidaan ottaa joustavammin huomioon. Lapset palaavat aina samaan tuttuun ryhmään vapaapäivän jälkeen, sanoo Leila Nyberg.

– Yksittäisten lasten tulo päiväkotiryhmiin ei muuta olennaisesti toimintaa. Sekä lapsiryhmien että aikuisten keskinäisten kontaktien määrä pidetään edelleen koko päiväkotipäivän ajan mahdollisimman pienenä ja säilytetään korkea hygieniataso, Nyberg jatkaa.

Opetushallitus jakoi 17. huhtikuuta ohjeistuksen, jonka mukaan varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toimintaa ei pidetä julkisena kokoontumisena, eikä 10 hengen sääntöä tarvitse noudattaa, vaan ryhmissä voi olla sitä enemmän lapsia. Opetushallitus suosittelee kuitenkin, että päiväkodeissa työskennellään tartuntavaaran vuoksi tavanomaista pienemmissä ryhmissä ja tehostetaan siivousta ja hygieniaa.

– Porvoossa noudatamme kansallisia ohjeistuksia tarkasti ja ryhmäkokojen suhteen olemme noudattaneet Opetushallituksen ohjeistusta tiukempaa linjaa, Leila Nyberg toteaa.

Uusia palveluita kotona oleville lapsille – videoyhteys päiväkotiin ja ulkoilua 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta on kehittänyt uusia palveluita poikkeusolojen aikana. Joistakin päiväkodeista on esimerkiksi oltu videoyhteydessä kotona oleviin lapsiin. Näin kotona olevat ja päiväkodissa olevat lapset ovat voineet osallistua yhteiseen toimintahetkeen. Kotona oleviin perheisiin ollaan säännöllisesti puhelinyhteydessä. Lisäksi koteihin on jaettu materiaali- ja toimintavinkkejä.

Yhteydenpito perheisiin on nostanut esille myös aivan uudentyyppisiä palveluita, kuten lasten ulkoiluttamisen. Varhaiskasvatuksen työntekijät käyvät hakemassa lapsen tai perheen alle kouluikäiset lapset ulkoilemaan tunniksi tai puoleksitoista kotipihalle tai kodin läheisyyteen. Samalla esimerkiksi kotona etätöissä olevat vanhemmat saavat rauhallista työaikaa.

– Tätä ulkoilupalvelua tarjoamme kotona oleville perheille. Palvelu käynnistettiin tämän viikon maanantaina ja tähän mennessä kaikkiaan 60 lasta on jo käynyt ulkoilemassa varhaiskasvatuksen työntekijän kanssa. Nämä hetket ovat olleet mukavia sekä henkilökunnalle että lapsille. Huoltajien toiveita kuunnellaan myös jatkossa herkällä korvalla ja vastaamme tarpeisiin mahdollisuuksien mukaan hyvinkin nopeasti, sanoo Leila Nyberg.