Hoppa till innehåll

Antalet barn som sköts i daghem ökar så småningom

I Borgå har antalet barn som har deltagit i småbarnspedagogiken varit 10-15 procent av det normala fram till mitten av april. Efter det har antalet ökat något och för tillfället är antalet barn i daghem och hos familjedagvårdare cirka 18 procent av det normala.

I Borgå har antalet barn som har deltagit i småbarnspedagogiken varit 10-15 procent av det normala fram till mitten av april. Efter det har antalet ökat något och för tillfället är antalet barn i daghem och hos familjedagvårdare cirka 18 procent av det normala.

– I Borgå har familjerna bra kunna följa statsrådets rekommendation att hålla barnen hemma, om familjerna har möjlighet till detta. Under undantagsförhållandena har i medeltal 25 procent av barnen varit på daghem i Finland.

I Borgå stängdes en del av daghemmen i mitten av mars eftersom antalet barn minskade, men efter det har daghem också vid behov öppnats på nytt. Så gör vi också i fortsättningen.

I några daghem har fungerat grupper från flera daghem. Barn från olika daghem har dock inte placerats i samma grupper, utan varje daghems barn har haft egna grupper där daghemmets egen personal arbetar. Varje grupp fungerar i egna lokaler och undviker kontakter med andra grupper.

– Det lilla antalet barn som varierar från dag till dag har varit en utmaning för ordnandet av småbarnspedagogiken. Gruppernas sammansättning varierar från vecka till vecka och också från dag till dag eftersom barnen är på plats endast de dagar som enligt vårdnadshavarna är absolut nödvändiga, till exempel två dagar i veckan. Antalet barn kan alltså variera mycket. Ibland är alla de som reserverat vårdtid på plats och ibland finns bara några barn närvarande, berättar Leila Nyberg från tjänster inom småbarnspedagogiken.

Barnen i bekanta grupper

Barngrupperna i Borgå har tillsvidare bestått av åtta barn och 2-3 vuxna. Efter påsken har antalet barn i daghemmen ökat en aning, då en del barn har kommit tillbaka efter att de varit hemma. Från 27.4 får det finnas högst tio barn i en grupp med 2-3 vuxna.

– Barn flyttas inte från grupp till grupp, utan grupperna har samma sammansättning hela dagen. Med denna lilla justering av gruppstorleken kan de barn som i slutet av april kommer tillbaka till småbarnspedagogiken placeras till grupper som redan finns. Samtidigt kan de dagliga ändringarna i antalet barn beaktas bättre. Barnen kommer alltid till samma bekanta grupper efter lediga dagar, säger Leila Nyberg.

– Verksamheten ändras inte väsentligt av att enskilda barn kommer med i daghemsgrupperna. Kontakter mellan barngrupperna och mellan vuxna undviks hela dagen, och den höga hygiennivån bevaras, fortsätter Nyberg.

Enligt Utbildningsstyrelsens anvisning den 17 april är verksamheten inom småbarnspedagogiken inte en offentlig sammankomst och regeln för 10 personer gäller inte, utan grupperna kan ha flera barn. Utbildningsstyrelsen rekommenderar dock att daghemsgrupperna är mindre än normalt och att städning och hygien effektiveras.

– I Borgå följer vi de nationella rekommendationerna noggrant, och i fråga om gruppstorlekar har vi hållit en stramare linje än vad Utbildningsstyrelsen rekommenderade, konstaterar Leila Nyberg.

Nya tjänster för barn som är hemma – videoförbindelse till daghemmet och utevistelse 

Personalen inom småbarnspedagogiken har utvecklat nya tjänster under undantagsförhållandena. Några daghem har till exempel varit i kontakt med barnen hemma via videoförbindelse. På det sättet har barnen hemma och på daghemmet kunnat tillsammans delta i verksamheten. Familjerna som stannar hemma kontaktas regelbundet per telefon. Dessutom har föräldrarna fått material- och verksamhetstips.

I och med kontakterna med familjerna har helt nya tjänster lyfts fram, så som till exempel utevistelse. Personalen inom småbarnspedagogiken hämtar barnet eller familjens barn under skolåldern och far ut med dem för en timme eller en och en halv timme på den egna gården eller i närheten. På det sättet får till exempel föräldrarna som distansarbetar tid för att arbeta i lugn och ro.

– Denna tjänst erbjuder vi familjer som är hemma. Tjänsten började på måndagen denna vecka, och hittills har redan 60 barn varit ute med en anställd från småbarnspedagogiken. Dessa stunder har varit trevliga både för personalen och för barnet. Vi lyssnar noggrant på vårdnadshavarnas önskemål också i fortsättningen, och möter behoven i mån av möjlighet också mycket snabbt, säger Leila Nyberg.