Siirry sisältöön

Paras arkenakin – Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020–2023

Porvoon ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2020–2023 laatiminen on loppusuoralla. Kaupunginhallitus keskustelee suunnitelmaluonnoksesta kokouksessaan 3. helmikuuta.

Porvoon ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2020–2023 laatiminen on loppusuoralla. Kaupunginhallitus keskustelee suunnitelmaluonnoksesta kokouksessaan 3. helmikuuta.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma määrittelee eri toimialojen vastuita ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisessä. Suunnitelma kokoaa yhteen myös niitä toimenpiteitä, joita toteutetaan yhteistyössä muiden julkisten tahojen, yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Suunnitelman keskeiset teemat ovat asuminen ja asuinympäristö, aktiivisen arjen mahdollistaminen sekä viestintä, neuvonta ja palveluohjaus.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä asukkaiden, vanhusneuvoston, kaupungin eri organisaatioiden vastuuhenkilöiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Aktiivinen, yhteisöllinen ja turvallinen kaupunki on hyvä myös iäkkäille

Porvoon ikärakenteessa tapahtuu voimakkaita muutoksia tulevina vuosina. Alle 15-vuotiaiden lasten määrä vähenee, mutta työikäisten ja erityisesti eläkeikäisten määrä kasvaa nopeasti. Yli 75-vuotiaiden eläkeläisten määrä kasvaa ennusteen mukaan lähes räjähdysmäisesti.

Toimintakykyiset ikääntyneet ovat voimavara yhteisölleen, ja ikääntyneiden riittävä toimintakyky vähentää heidän palvelutarvettaan.

 – Ikääntyneet käyttävät yhdenvertaisina samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Suurin osa heidän käyttämistään palveluista on muita kuin sosiaali- ja terveyspalveluja, toteaa vt. palvelujohtaja Kirsi Oksanen vanhus- ja vammaispalveluista.

Iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita tulee kuunnella, jotta heillä on mahdollisuus omannäköiseen elämään. Esteettömyys tiedonsaannissa, kulkemisessa ja palveluissa varmistaa mahdollisuuden toimia itsenäisesti ja olla aktiivinen.

 – Kyse on laajasti hyvän elämän edistämisestä eli hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja toimivan arjen turvaamisesta, Oksanen korostaa.

Lisätiedot:

vt. Palvelujohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut Kirsi Oksanen
puh. 040 585 3357
kirsi.oksanen@porvoo.fi

Kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveystoimi, Päivi Mäkimartti
puh. 040 489 9769
paivi.makimartti@porvoo.fi