Hoppa till innehåll

Bäst också i vardagen – välfärdsplan för de äldre 2020–2023

Beredningen av Borgå stads välfärdsplan för de äldre 2020–2023 är på slutrakan. Stadsstyrelsen diskuterar utkastet till plan vid mötet den 3 februari.

Beredningen av Borgå stads välfärdsplan för de äldre 2020–2023 är på slutrakan. Stadsstyrelsen diskuterar utkastet till plan vid mötet den 3 februari.

Välfärdsplanen för de äldre definierar de olika sektorernas ansvar för främjandet av de äldres välbefinnande. Planen är samtidigt en sammanställning av åtgärder som utförs i samarbete med andra offentliga instanser, företag samt med organisationer och andra allmännyttiga samfund. Planens centrala teman är boende och boendemiljö, möjligheter till en aktiv vardag samt kommunikation, rådgivning och servicehandledning.

Planen har utarbetats i samarbete med invånarna, äldrerådet, ansvarspersonerna för stadens olika organisationer samt aktörer i tredje sektorn.

En aktiv, medmänsklig och trygg stad är bra också för äldre personer  

I Borgås åldersstruktur sker kraftiga förändringar under de kommande åren. Antalet barn under 15 år minskar men antalet personer i arbetsför ålder och särskilt antalet personer i pensionsåldern stiger snabbt. Antalet pensionärer över 75 år stiger enligt prognosen nästan explosionsartat.

Funktionsdugliga äldre är en resurs för samhället, och när de har en tillräcklig funktionsförmåga, är deras servicebehov mindre.

 – Äldre personer använder samma tjänster som andra kommuninvånare. Största delen av tjänsterna som de använder är andra än social- och hälsotjänster, konstaterar Kirsi Oksanen, vik. servicedirektör vid äldreomsorg och handikappservice.

Man bör höra äldres önskemål och behov, så att de har en möjlighet att leva ett liv som de upplever som sitt eget. Tillgänglighet som omfattar information, rörlighet och tjänster säkrar möjligheten till ett självständigt och aktivt liv.

 – Generellt är det fråga om att främja ett gott liv, det vill säga att trygga en god livskvalitet, självbestämmanderätt och en fungerande vardag, betonar Oksanen.

Mer information:

Kirsi Oksanen, vik. servicedirektör för äldreomsorg och handikappservice
tfn 040 585 3357
kirsi.oksanen@porvoo.fi

Päivi Mäkimartti, utvecklingschef vid social- och hälsovårdssektorn
tfn 040 489 9769
paivi.makimartti@porvoo.fi