Siirry sisältöön

Poikkeusolojen johtoryhmä täsmensi yhteistoimintaneuvottelujen tavoitetta

Kaupunginhallitus päätti torstaina 26. maaliskuuta yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta työnantajan ja henkilöstön välillä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Poikkeusolojen johtoryhmä täsmensi perjantaina 27. maaliskuuta yhteistoimintaneuvottelujen tavoitetta yhteistyötoimikunnalle lähettämässään neuvottelukutsussa.

Kaupunginhallitus päätti torstaina 26. maaliskuuta yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta työnantajan ja henkilöstön välillä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Poikkeusolojen johtoryhmä täsmensi perjantaina 27. maaliskuuta yhteistoimintaneuvottelujen tavoitetta yhteistyötoimikunnalle lähettämässään neuvottelukutsussa.

Työnantaja esittää yhteistyötoimikunnalle, että selvitetään mahdollisuus koko kaupungin henkilöstön lomauttamiseen sosiaali- ja terveystoimen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä näitä välittömästi tukevien toimintojen henkilöstöä lukuun ottamatta. Lomautukset kohdentuisivat noin 1600­–1800 henkilöön.

Ensisijassa lomautettaisiin ne työntekijät, joiden työ on vähentynyt tai tilapäisesti keskeytynyt koronavirustilanteen johdosta. Näiden henkilöiden lomautuksen arvioidaan jatkuvan siihen asti, että työnteon esteet ovat poistuneet. Lisäksi lomautetaan myös muu kaupungin henkilöstö, koska työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentynyt taloudellisin perustein. Näiden henkilöiden lomautuksen arvioidaan kestävän enintään kaksi viikkoa.

Koronaviruksesta johtuva tilannekuva muuttuu pandemian etenemisen myötä nopeasti, ja tämän vuoksi tavoitteet täsmentyvät vielä neuvottelujen aikana. 

Yhteistyötoimikunta kokoontuu neuvotteluun 3. huhtikuuta. Yhteistoimintaneuvottelujen arvioidaan kestävän kolmesta kuuteen viikkoa. Neuvottelujen lopputulos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja kaupunginhallitukselle valmistellaan päätösehdotus mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Porvoon kaupunginhallitus päätti torstaina 26. maaliskuuta, että kaupungin taloutta sopeutetaan kuluvana vuonna useilla eri keinoilla. Koronaviruksen arvioidaan tällä hetkellä heikentävän kaupungin taloutta ainakin noin 15–20 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden aikana. Tämä vastaa noin kahden kunnallisveroprosentin tuottoa. 

Kaupunki tavoittelee yhteistoimintamenettelyn kautta tehtävillä henkilöstöjärjestelyillä 3–5 miljoonaan euron kustannussäästöjä vuonna 2020. Myös kaupungin investointeja priorisoidaan uudelleen, ja lähivuosilta karsitaan tai lykätään investointeja vähintään noin 4–5 miljoonan euron edestä. Osana seuraavan vuoden talousarviovalmistelua kaupunki tavoittelee myös muilla rakenteellisilla toimilla menosäästöjä tai tulojen lisäyksiä. Lisäksi arvioidaan muita toimia, kuten kunnallisveroprosentin nostamista tai velan ottamista.