Hoppa till innehåll

Ledningsgruppen för exceptionella förhållanden preciserade målet för samarbetsförhandlingarna

Stadsstyrelsen beslutade torsdagen den 26 mars inleda samarbetsförhandlingarna mellan arbetsgivaren och personalen på grund av undantagssituationen som orsakats av coronaviruset och av att stadens ekonomi betydligt har försämrats. Fredagen den 27 mars preciserade ledningsgruppen för exceptionella förhållanden målet för samarbetsförhandlingarna i förhandlingsinbjudan den skickade till samarbetskommittén.

Stadsstyrelsen beslutade torsdagen den 26 mars inleda samarbetsförhandlingarna mellan arbetsgivaren och personalen på grund av undantagssituationen som orsakats av coronaviruset och av att stadens ekonomi betydligt har försämrats. Fredagen den 27 mars preciserade ledningsgruppen för exceptionella förhållanden målet för samarbetsförhandlingarna i förhandlingsinbjudan den skickade till samarbetskommittén.

Arbetsgivaren föreslår samarbetskommittén att man utreder möjligheten att permittera hela personalen med undantag av personalen inom social- och hälsovårdssektorn, Räddningsverket i Östra Nyland samt personalen som direkt stöder deras verksamhet. Permitteringen skulle gälla cirka 1 600 – 1 800 personer.

I första hand är avsikten att permittera de anställda, vars arbete har minskat eller tillfälligt upphört på grund av coronaviruset. Permitteringen av dem beräknas fortsätta tills hindret för att utföra arbetet försvinner. Också den övriga personalen permitteras eftersom arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat på ekonomiska grunder. Det beräknas att dessa personer permitteras för högst två veckor.

Lägesbilden på grund av coronaviruset ändras snabbt i och med att pandemin sprider sig, och därför preciseras målen ännu under förhandlingarna. 

Samarbetskommittén håller möte den 3 april. Samarbetsförhandlingarna uppskattas ta från tre till sex veckor. Förhandlingsresultatet förs till stadsstyrelsen för behandling, och till stadsstyrelsen bereds ett beslutsförslag om eventuella fortsatta åtgärder.

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade torsdagen den 26 mars att stadens ekonomi kommer att anpassas på flera olika sätt under det pågående året. Coronaviruset uppskattas i dagsläget försvaga stadens ekonomi med åtminstone cirka 15–20 miljoner euro under detta år. Detta motsvarar intäkterna från cirka två procentenheter av kommunalskattesatsen. 

Med personalarrangemang som görs med hjälp av samarbetsförfarandet strävar staden efter en kostnadsbesparing på 3–5 miljoner euro år 2020. Även stadens investeringar kommer att omprioriteras och investeringar som hade planerats för kommande år skärs ned eller skjuts upp med minst cirka 4–5 miljoner euro. Som en del av nästa års budgetberedning strävar staden också med andra strukturella åtgärder efter utgiftsbesparingar eller ökade inkomster. Staden utvärderar också andra åtgärder, såsom höjning av kommunalskattesatsen eller upptagning av lån.