Siirry sisältöön

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Porvoon kaupungin johto on päättänyt uusista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on hidastaa koronaviruksen etenemistä.

Koulut ja päiväkodit jatkavat toimintaansa toistaiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa supistetaan maanantaista 16. maaliskuuta alkaen. Kiireettömiä hammashoito- ja terveyskeskusaikoja ei varata toistaiseksi. Jo varatut ajat hoidetaan aikataulun mukaisesti.

Omenamäen palvelukeskus sulkee lounastarjoilun ulkopuolisilta, talon asukkaat käyvät edelleen syömässä ruokasalissa. Palvelupiste Ruorin vastaanotto suljetaan, mutta Ruori palvelee edelleen puhelimitse ja sähköpostitse arkisin kello 9–15, puh 040 676 1414 ja ruori@porvoo.fi.

Näsin kuntoutuskeskuksen osasto Wilhelminan päivätoiminnan ryhmät peruutetaan toistaiseksi. Ryhmät perutaan porrastetusti ensi viikon aikana, ja henkilökunta on yhteydessä jokaiseen asiakkaaseen ennen peruutusta.

Kaikissa palvelutaloissa ja Näsin kuntoutuskeskuksen osastoilla on edelleen vierailukielto.

Sosiaali- ja terveystoimi kartoittaa edelleen vaihtoehtoja toiminnan tiivistämiselle ja uudelleen järjestelylle, joiden avulla pyritään varmistamaan asukkaille keskeisimpien palveluiden toimivuus myös pitkällä tähtäimellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämä avoin toiminta keskeytetään. Perhepaikka Familissa ja Perhetupa Ilonassa järjestettävät perhekahvilat sekä ohjatut vanhempainryhmät ja kerhojen toiminta keskeytetään maanantaista 16. maaliskuuta lähtien toukokuun loppuun asti.

Myös päiväkotien ja perhepäivähoidon suunnitellut retket, tapahtumat, vanhempainillat ja kevätjuhlat perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan.

Parhaillaan selvitetään, kuinka mahdollisista poikkeusjärjestelyistä johtuvat lasten poissaolot voidaan hyvittää varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa.

Liikuntapalvelut

Uimahalli, Urheiluhalli, Aurora-halli, jäähalli ja Kokonhalli suljetaan maanantaina 16. maaliskuuta.

Liikuntapalveluiden järjestämät ohjatut ryhmät, omatoimiryhmät, uimakoulut, liikuntamaailma-toiminta, koulukilpailut ja kuntotapahtumat on peruttu toukokuun loppuun asti.

Porvoon kaupungin tiloja ei vuokrata toistaiseksi ulkopuolisille toiminnan järjestäjille, ja tehdyt tilavaraukset perutaan toukokuun loppuun asti.

Kaikki seurojen harjoitusvuorot ja yksittäiset varaukset kaupungin tiloissa perutaan toistaiseksi. Myös ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot perutaan esimerkiksi tekonurmilla. Muutoin ulkoliikuntapaikat ovat käytössä.
Liikuntapalveluiden saaman tiedon mukaan useat lajiliitot ja urheiluseurat ovat jo tehneet muutoksia toimintaansa. Ne ovat myös peruneet harjoitusvuorojaan kaupungin vuokraamissa tiloissa Urheiluhallissa, Aurora-hallissa ja jäähalleissa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut

Kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut ovat peruneet kaikki järjestämänsä tapahtumat ja yleisötilaisuudet.

Kirjasto ja sen toimipisteet ovat toistaiseksi avoinna normaalisti.

Kaupungin nuorisotilat ovat avoinna normaalisti, mutta tiloissa ei järjestetä erillistä ryhmätoimintaa. Nuorisotyöntekijöillä on myös valmius toteuttaa toimintaa entistä enemmän etänä verkossa ja some-kanavissa.

Kaupunki ei vuokraa toistaiseksi tori- tai yleisiä alueita tapahtumia varten. Myös Taidetehtaan kaupallisia yleisötapahtumia perutaan. Event Factory tiedottaa erikseen omien tapahtumiensa peruuntumisesta.

Musiikkiopisto, taidekoulu ja kansalaisopisto

Porvoonseudun musiikkiopiston, Porvoon taidekoulun ja kansalaisopiston opetus keskeytetään tässä vaiheessa kahdeksi viikoksi. Lisäksi selvitetään, mitä opetusta voidaan toteuttaa etäopetuksena. Musiikkiopisto sopii toiminnan keskeyttämisestä muiden sopimuskuntien kanssa erikseen.

Musiikkiopisto peruu kaikki kevään konsertit ja pyrkii siirtämään ne syksylle. Myös muut tilaisuudet, kuten Soiva talo, Kultis-toiminta kouluille, Nuorten solistien konsertti ja oppilasillat perutaan.

Päätöksenteko

Kaupunki tehostaa päätöksentekoprosessia ja ottaa käyttöön häiriötilanteiden erityistoimivallan, jotta koronaviruksen leviämistä hidastavia päätöksiä pystytään tekemään nopeasti. Kaupunginhallitus päätti asiasta ylimääräisessä kokouksessa perjantaina 13. maaliskuuta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poikkeusolojen johtoryhmänä toimivalla kaupungin johtoryhmällä sekä kaupunginjohtajalla on normaalia suuremmat valtuudet tehdä päätöksiä peruspalveluiden turvaamiseksi. Kaupunginhallitukselle raportoidaan erityistoimivallan nojalla tehdyistä päätöksistä sovitulla tavalla. Kaupunginhallitus päättää, milloin erityistoimivalta loppuu.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, puh. 019 520 2200, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi
Apulaiskaupunginjohtaja Fredick von Schoultz, puh. 019 520 2221, fvs@porvoo.fi
Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö Salla Paavilainen, puh. 040 676 1453, salla.paavilainen@porvoo.fi
Sivistysjohtaja Sari Gustafsson, puh. 045 6577 892, sari.gustafsson@porvoo.fi
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen, puh. 040 489 1754, merja.kukkonen@porvoo.fi