Hoppa till innehåll

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Borgå stads ledning har fattat beslut om nya åtgärder för att bromsa coronavirusets framfart.

Skolorna och daghemmen fortsätter sin verksamhet tillsvidare.

Social- och hälsovården

Social- och hälsovårdens verksamhet komprimeras från och med måndag 16.3. Icke-brådskande tider till tandvård och hälsocentralen reserveras inte för närvarande. Redan bokade mottagningstider sköts enligt tidtabell.

Äppelbackens servicecenter stänger lunchserveringen för utomstående, husets invånare äter fortfarande i matsalen. Servicestället Rodret stänger sin mottagning men fortsätter betjäna kunder per telefon och via e-post vardagar klockan 9­­-15, tfn 040 676 1414 och ruori@porvoo.fi.

Dagsverksamheten för grupper vid Näse rehabiliteringscenters avdelning Wilhelmina inhiberas tillsvidare. Grupperna inhiberas stegvis under nästa vecka och personalen i kontakt med varje kund före inhiberingen.

I alla serviceboenden och på Näse rehabiliteringscenters avdelningar råder fortsättningsvis besöksförbud.

Social- och hälsovårdssektorn kartlägger vidare alternativ för hur verksamheten kan koncentreras och omarrangeras. Målet med åtgärderna är att säkerställa de mest centrala tjänsterna för invånarna även på lång sikt.

Småbarnspedagogiken

De öppna tjänster som ordnas av stadens småbarnspedagogik avbryts. Familjeplats Familis och Familjestugan Ilonas familjekaféer, ledda föräldragrupper och klubbar inhiberas fram till slutet av maj.

Även daghemmens och familjedagvårdarnas utfärder, evenemang, föräldrakvällar och vårfester inhiberas eller flyttas till en senare tidpunkt.

Som bäst utreds hur man kan kompensera dagvårdens kundavgifter ifall barnet är borta på grund av eventuella specialarrangemang.

Idrottstjänsterna

Simhallen, Idrottshallen, Aurorahallen, ishallarna och Kokonhallen stänger måndagen den 16 mars.

Idrottstjänsternas ledda grupper, fria grupper, simskolor, idrottsvärldsverksamheten, skoltävlingar och motionsevenemang inhiberas till slutet av maj. Stadens lokaler hyrs tillsvidare inte ut till utomstående arrangörer och gjorda bokningar inhiberas till slutet av maj.

Alla idrottsföreningars och enskilda bokningar i stadens lokaler inhiberas. Träningsturerna på utemotionsplatserna, till exempel konstgräsen, inhiberas.

Enligt den information som idrottstjänsterna har fått har flera idrottsorganisationer och -föreningar redan gjort förändringar i sin verksamhet. De har även inhiberat träningsturer i Idrottshallen, Aurorahallen och ishallarna.

Kultur-, ungdoms- och bibliotekstjänster

Stadens kultur-, ungdoms- och bibliotekstjänster har avbokat alla stadens evenemang och publiktillställningar.

Biblioteket och dess verksamhetsställen är tillsvidare öppet som normalt.

Stadens ungdomslokaler är öppna som normalt, men i lokalerna ordnas ingen skild gruppverksamhet. Ungdomsarbetarna har färdighet att utöka sin verksamhet via webben och i sociala medier.

Tillsvidare hyr staden inte ut torg- eller allmänna platser för evenemang. Även kommersiella publikevenemang vid Konstfabriken inhiberas. Event Factory informerar skilt om inhibering av sina evenemang.

Musikinstitutet, konstskolan och medborgarinstitutet

Borgånejdens musikinstituts, Borgå konstskolas och Borgå medborgarinstituts undervisning gör i det här skedet ett uppehåll på två veckor. Dessutom utreds vilken undervisning som kan ges på distans. Musikinstitutet kommer skilt överens om avbrytande av verksamheten i de övriga kontraktskommunerna.

Musikinstitutet inhiberar alla vårens konserter och strävar efter att ordna dem i höst. Även andra evenemang som Soiva talo, Kultis-verksamhet för skolorna, unga solisters konsert och elevkvällar inhiberas.

Medborgarinstitutets kurser för äldre, de så kallade IKIS-grupperna, inhiberas för resten av säsongen.

Beslutsfattande

Staden effektiverar sin beslutsprocess och tar i bruk särskilda befogenheter för störningssituationer. På det här sättet kan beslut som bromsar upp spridningen av coronaviruset fattas snabbt. Stadsstyrelsen beslöt om frågan på ett extraordinärt möte fredagen den 13 mars.

I praktiken innebär det här att stadsdirektören och stadens ledningsgrupp, som även fungerar som ledningsgrupp under undantagsförhållanden, får större befogenheter än normalt att fatta beslut för att trygga grundservicen. Stadens ledningsgrupp rapporterar till stadsstyrelsen om de beslut som fattats med särskilda befogenheter. Rapporteringen sker enligt överenskommelse. Stadsstyrelsen fattar beslut om när de särskilda befogenheterna upphör.

Mer information:

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, tfn 019 520 2200, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, tfn 019 520 2221, fvs@porvoo.fi
Social- och hälsovårdssektorns förvaltningschef Salla Paavilainen, tfn 040 676 1453, salla.paavilainen@porvoo.fi
Bildningsdirektör Sari Gustafsson, tfn 045 6577 892, sari.gustafsson@porvoo.fi
Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen, tfn 040 489 1754, merja.kukkonen@porvoo.fi