Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat toukokuulle

Porvoon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön mahdollisesta lomauttamisesta jatkuivat 21. huhtikuuta. Neuvotteluissa käytiin läpi tarkemmin säästötarpeiden perusteita ja mahdollisia vaikutuksia. Sekä henkilöstön edustajat että työnantajan edustajat ovat tuoneet neuvottelujen aikana esiin näkemyksiään henkilöstömenojen vähentämisestä.

Porvoon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön mahdollisesta lomauttamisesta jatkuivat 21. huhtikuuta. Neuvotteluissa käytiin läpi tarkemmin säästötarpeiden perusteita ja mahdollisia vaikutuksia. Sekä henkilöstön edustajat että työnantajan edustajat ovat tuoneet neuvottelujen aikana esiin näkemyksiään henkilöstömenojen vähentämisestä.

Neuvotteluissa päätettiin tehdä koko henkilöstölle kysely, jossa työntekijät saavat antaa omia ehdotuksiaan työn tehostamiseksi, menojen vähentämiseksi tai tulojen lisäämiseksi. Kysely toteutetaan nopealla aikataululla, jotta vastauksia voidaan hyödyntää yhteistoimintaneuvotteluissa.

Työnantaja tarkensi edelleen neuvotteluesitystään siten, että mahdollisten lomautusten ulkopuolelle rajataan ne henkilöt, jotka osaamisensa, koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella voidaan palkata sijaiseksi vähintään kahdeksi viikoksi sosiaali- ja terveystoimeen tai Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Sijaisuuden vastaanottamisesta tehdään erillinen ohje. Se on vapaaehtoista ja tarkoittaa loma- tai sairauspoissaolosijaisuuksia.

Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan seuraavan kerran 4.5.2020, jolloin molemmat osapuolet tuovat tarkennetut kannanottonsa neuvotteluihin.

– On hyvä muistaa, että ketään ei ole vielä päätetty lomauttaa. Päätös mahdollisista lomautuksista tehdään todennäköisesti vasta toukokuun loppupuolella, toteaa henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

Henkilöstösäästöjen etsiminen on osa suurempaa talouden sopeuttamispakettia, jossa selvitetään mahdollisuuksia rakenteellisiin menosäästöihin, tulojen lisäyksiin, investointien karsimiseen ja lykkäykseen, kunnallisveroprosentin nostamiseen ja lisävelan ottamiseen. 

– Sopeuttamispaketin kokoaminen vie aikaa. On tietysti ikävää, että epävarmuus jatkuu, mutta ei myöskään ole järkevää kiirehtiä neuvotteluja ilman kokonaiskuvaa sopeuttamispaketista, toteaa henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.