Hoppa till innehåll

Borgå stads samarbetsförhandlingar fortsätter till maj

Borgå stads samarbetsförhandlingar om en eventuell permittering av personalen fortsatte den 21 april. I förhandlingarna gick man noggrannare igenom grunder för besparingsbehov och eventuella konsekvenser. Både personalens representanter och arbetsgivarens representanter har under förhandlingarna kommit med sina synpunkter på minskande av personalutgifter.

Borgå stads samarbetsförhandlingar om en eventuell permittering av personalen fortsatte den 21 april. I förhandlingarna gick man noggrannare igenom grunder för besparingsbehov och eventuella konsekvenser. Både personalens representanter och arbetsgivarens representanter har under förhandlingarna kommit med sina synpunkter på minskande av personalutgifter.

I förhandlingarna beslutade man att göra en personalenkät där hela personalen får ge sina förslag till hur arbetet kan effektiveras, utgifter minskas eller inkomster ökas. Enkäten ska genomföras med en snabb tidsplan så att svaren kan utnyttjas i samarbetsförhandlingarna.

Arbetsgivaren preciserade vidare sitt samarbetsförslag så, att eventuella permitteringar inte kommer att gälla de personer som med hänsyn till sin kompetens, utbildning och erfarenhet kan anställas som vikarie för minst två veckor inom social- och hälsovårdssektorn eller i Räddningsverket i Östra Nyland. Om mottagande av vikariat upprättas ett separat direktiv. Det är frivilligt och avser semester- eller sjukledighetsvikariat.

Samarbetsförhandlingarna fortsätter nästa gång 4.5.2020, då båda parter kommer med preciserade ställningstaganden.

– Det är bra att komma ihåg att några beslut om permitteringar inte har fattats ännu. Beslut om eventuella permitteringar fattas sannolikt först i slutet av maj, berättar personaldirektör Anu Kalliosaari.

Att söka personalbesparingar är en del av ett större ekonomiskt anpassningspaket med vilket staden utreder möjligheter till strukturella utgiftsbesparingar, ökade inkomster, nedskärningar och uppskov av investeringar, höjning av kommunalskattesatsen och upptagning av nytt lån. 

– Att skapa ett anpassningspaket tar tid. Det är förstås tråkigt att osäkerheten fortsätter men det är inte heller vettigt att skynda med förhandlingarna utan en sammantagen bild av anpassningspaketet, säger personaldirektör Anu Kalliosaari.