Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 14.6.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

Ensimmäisessä äänestyksessä asetettiin vastakkain Ilkka Luusuan esitys ja Tuomas Kanervalan esitys. Tuomas Kanervalan esitys voitti Ilkka Luusuan esityksen äänin 24-5, 21 äänesti tyhjää.

Ilkka Luusua esitti, että poistetaan lause “Vihreän siirtymän rahastoon siirretään 10 000 000,00 euroa” ja lisätään lause tilalle ”Lyhennetään kaupungin lainakantaa 10 000 000,00 eurolla”.

Tuomas Kanervala esitti, että muutetaan ”vihreän siirtymän rahastoon siirretään 10 000 000,00 euroa” muotoon ”vihreän siirtymän rahastoon siirretään 9 700 000,00 euroa” ja lause ” Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään 5 000 000,00 euron investointivaraus” muotoon ”Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään 5 300 000,00 euron investointivaraus”.

Seuraavassa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys voitti Tuomas Kanervalan esityksen äänin 42-8.

Arviointikertomus 2022

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi vuoden 2022 arviointikertomuksen.

Henkilöstöraportti 2022

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi vuoden 2022 henkilöstöraportin.

Vihreän siirtymän rahaston perustaminen ja rahaston säännöt

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen Vihreän siirtymän rahaston perustamista ja liitteen mukaista rahaston sääntöjen hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen esitys voitti Outi Lankian esityksen äänin 37-11, 1 tyhjä ääni. Outi Lankia esitti: 3§ ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään: 1. Ilmastonmuutoksen hillintä 2. ilmastonmuutokseen sopeutuminen 3. Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu 4. Siirtyminen kiertotalouteen 5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä 6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen, Vihreän siirtymän ytimessä on se, että silloin kun esimerkiksi päästöjä vähennetään, ei samalla aiheuteta haittaa toisille ympäristötavoitteille (Do no significant harm (DNSH) -periaate).

Kaupunginhallituksen esitys voitti Outi Lankian esityksen äänin 42-7. Outi Lankia esitti: 3§ pykälän loppuun lisätään: Rahaston varoja voidaan käyttää enintään 25% rahoitettavien hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Asemakaavamuutos, kaupunginosa 5, Teollisuustie 4, AK 553

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä asemakaavamuutoksen, kaupunginosa 5, Teollisuustie 4, AK 553.

Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2023-2026

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman vuosille 2023-2026.