Siirry sisältöön

Porvoon pyöräkatujen käyttäjäkyselyjen ja seurantatutkimusten tulokset valmistuivat

Vuoden 2022 aikana valmistuneiden Jokikadun pyöräkadun sekä Näsin ja Peippolan suunnan pyöräliikenteen pääreitin käyttäjäkokemuksia ja liikennekäyttäytymistä on seurattu tutkimuksilla, joiden kirjalliset raportit ovat valmistuneet.

Pyörä.

Seurantatutkimuksissa tarkkailtiin liikennekäyttäytymistä Porvoon uusilla pyöräkatuosuuksilla, jalankulku- ja pyöräliikenteen väylillä sekä liikennevalo-ohjatussa risteyksessä. Tarkkailututkimuksen havaintoja täydennettiin avoimilla asukaskyselyillä. Seurantatutkimus toteutettiin yhteistyössä A-Insinöörien asiantuntijoiden kanssa.


Jokikadun pyöräkadulla liikkuminen vaatii totuttelua

Jokikadun pyöräkatua koskeva kysely toteutettiin joulukuussa 2022 ja kyselyyn vastasi 368 henkilöä. Kyselyn vastaajien mielipiteissä oli runsaasti hajontaa. Osa vastaajista oli tyytyväisiä muutokseen, mutta muutosta pidettiin myös sekavana ja jopa turvallisuutta heikentävänä.
Tarkkailututkimus toteutettiin syksyllä 2022 ja toistettiin keväällä 2023. Tarkkailututkimuksessa havaittiin, että pyöräkadulla liikkuminen vaatii totuttelua, koska liikennejärjestely on vielä uusi ja monille tienkäyttäjille täysin vieras.


Uudet järjestelyt toivat sujuvuutta jalankulkuun ja pyöräilyyn

Näsin ja Peippolan suunnan pyöräliikenteen pääreittiin kuuluu kaksi eri kulkutavoille eroteltua jalankulku- ja pyörätietä, pyöräkadut Maistraatinkatu ja Näse-Jutten katu sekä liikennevalo-ohjattu risteys. Reittiin liittyvä kysely toteutettiin toukokuussa 2023 ja kyselyyn vastasi 78 ihmistä.
Pääsääntöisesti vastauksissa koettiin jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden sekä sujuvuuden parantuneen uusien järjestelyjen myötä. Erityisesti liikennevalo-ohjatun risteyksen käyttöönotto koettiin turvallisuutta lisäävänä tekijänä.
Toisaalta taas toukokuussa 2023 toteutettu tarkkailututkimus osoitti, että juuri liikennevalo-ohjatussa risteyksessä toimiminen vaatii vielä tottumista käyttäjiltä sekä opastukseen ja merkintöihin panostamista kaupunki-infralta.
Tarkkailututkimuksessa todettiin liikenteen toimivan pyöräkaduilla hyvin ja liikennemuotojen kulkevan pääsääntöisesti omilla paikoillaan, mutta toki joitain turvallisuutta heikentäviä tilanteitakin havaittiin.
Kyselyistä ja seurantatutkimuksen havainnoista saatiin tärkeää tietoa kohteiden toimivuuden kehittämiseen sekä myös niihin liittyvän lähiympäristön kehittämiseen. Tuloksia voidaan myös käyttää mahdollisten tulevien hankkeiden suunnittelun taustatiedoksi.