Siirry sisältöön

Valtiolta piristysruiske kaupungin talouteen, nyt omat sopeutustoimet ratkaisevassa asemassa

Kaupungin erittäin heikkoihin talousnäkymiin on tulossa tälle vuodelle piristysruiske maan hallituksen lisätalousarvioon kuuluvan kuntien tukipaketin ansiosta. Ensiarvioiden mukaan Porvoon osuus tuesta on noin 14–16 miljoonaa euroa.

Kaupungin erittäin heikkoihin talousnäkymiin on tulossa tälle vuodelle piristysruiske maan hallituksen lisätalousarvioon kuuluvan kuntien tukipaketin ansiosta. Ensiarvioiden mukaan Porvoon osuus tuesta on noin 14–16 miljoonaa euroa.

– Valtion tuen määrä on positiivinen yllätys verrattuna kehysriihen linjaukseen, jolloin Porvoon tuen määräksi arvioitiin korkeintaan 10 miljoonaa euroa. Nyt omat sopeutustoimet ovat ratkaisevassa asemassa, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Ensi vuoden näkymät ovat kuitenkin edelleen heikot, ja yhteenlaskettuna kaupungin talous on vuosina 2020 ja 2021 edelleen selvästi alijäämäinen. Lisäksi koronan takia erikoissairaanhoidosta on tulossa merkittäviä lisäkustannuksia, joita ei vielä ole arvioissa mukana. 

Vuoden 2021 alijäämä noin 12–13 miljoonaa euroa sopeutuksesta huolimatta

Kaupunginvaltuusto käsittelee kestävän talouden ohjelmaa 11. kesäkuuta.

Kaupungin kestävän talouden ohjelman luonnokseen on kaupunginhallituksen päätösten jälkeen päivitetty myös arvio valtion tuen määrästä. Kaupungin talous säilyisi tänä vuonna ylijäämäisenä ja painuisi ensi vuonna noin 12–13 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jos kaikki kestävän talouden ohjelman toimet toteutetaan.

– Talous on siis vahvasti miinuksella, vaikka ensi vuoden menoja karsittaisiin noin 4 miljoonaa euroa ja veroja korotettaisiin vastaavalla summalla. Lisäksi rekrytointien harkitulla vähentämisellä voidaan saavuttaa arviolta noin 2 miljoonan euron säästöt, tiivistää rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

– Kaupunki täyttää edelleen vuosittain satoja avoimeksi tulevia tehtäviä, vaikka tarkoitus on löytää säästöjä jättämällä 50–60 tehtävää pysyvästi täyttämättä vuoden 2022 loppuun mennessä, toteaa henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

– Ilman sopeutustoimia kaupungin talous olisi ensi vuonna noin 23 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tähän tulee päälle vielä koronasta johtuvat erikoissairaanhoidon lisäkustannukset, Henrik Rainio kertoo. 

Kestävän talouden ohjelma käynnistää talousarviovalmistelun 2021

Kaupungin vuoden 2021 talousarviovalmistelu aloitetaan, kun valtuusto on hyväksynyt kestävän talouden ohjelman. Talousarviovalmistelussa huomioidaan vuodelle 2021 esitetyt toimenpiteet, ja laajempaa suunnittelua ja erillisiä päätöksiä edellyttävien toimenpiteiden valmistelu aloitetaan välittömästi.

– Kestävän talouden ohjelma on valtuuston linjaus ja ohjenuora, jolla talous saadaan lähivuosina kestävälle tasolle. Maailma kuitenkin muuttuu koko ajan, ja esimerkiksi sote-uudistuksesta odotetaan lähiaikoina esityksiä, joten linjauksia ja päätöksiä joudutaan tarkastelemaan joka tapauksessa tilanteen mukaan, Jukka-Pekka Ujula toteaa.