Siirry sisältöön

Yksinyrittäjän toimintatuen haku päättyi

Porvoon kaupunki sai määräaikaan mennessä yhteensä 572 yksinyrittäjän toimintatuen hakemusta. Yksinyrittäjillä oli mahdollisuus hakea kertaluonteista toimintatukea koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin.

Porvoon kaupunki sai määräaikaan mennessä yhteensä 572 yksinyrittäjän toimintatuen hakemusta. Yksinyrittäjillä oli mahdollisuus hakea kertaluonteista toimintatukea koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin.

Hakemuksista hyväksyttiin 512 ja hylättiin 60. Tuen suuruus oli 2 000 euroa yritystä kohden. Porvoolaisyrityksille tukea jaettiin yhteensä runsaat miljoona euroa. Tyypillinen hylkäämisperuste oli se, että yrityksen virallinen kotipaikka oli jokin muu kuin Porvoo tai toiminta oli liikevaihdoltaan niin pientä, että sitä ei voitu pitää päätoimisena. Tukea olisi riittänyt yhteensä 1 368 yksinyrittäjälle. 

Porvoon kaupungille vahvistettiin keväällä valtionapua runsaat 2,7 milj. euroa koronaepidemian seurauksesta ongelmiin joutuneiden yksinyrittäjien tukemiseen. Tuki kohdistettiin porvoolaisille päätoimisille yksinyrittäjille, joiden

  • taloudellinen toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa
  • taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen ja
  • joilla ei ole verovelkaa tai joilla on Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma. 

Kehitysyhtiö Posintra Oy otti vastaan ja käsitteli tukihakemukset, jonka jälkeen ne ohjattiin kaupungin viranhaltijalle päätöksentekoa varten.