Hoppa till innehåll

Ansökan om verksamhetsstöd till ensamföretagare

Borgå stad fick totalt 572 ansökningar om verksamhetsstöd till ensamföretagare inom utsatt tid. Ensamföretagare kunde ansöka om verksamhetsstöd av engångsnatur för att hantera ekonomiska svårigheter på grund av coronaepidemin.

Borgå stad fick totalt 572 ansökningar om verksamhetsstöd till ensamföretagare inom utsatt tid. Ensamföretagare kunde ansöka om verksamhetsstöd av engångsnatur för att hantera ekonomiska svårigheter på grund av coronaepidemin.

Total 512 ansökningar godkändes medan 60 avslogs. Stödet uppgick till 2 000 euro per företag. Drygt en miljon euro delades ut till företagare i Borgå. En typisk grund för ett avslag var att företagets officiella hemort låg annanstans än i Borgå eller att omsättningen från verksamheten var så låg att den inte kunde ses som huvudsyssla. Det skulle ha funnits pengar till stöd åt totalt 1 368 ensamföretagare.

Borgå stad hade i våras reserverats drygt 2,7 miljoner euro i statsbidrag som stöd till ensamföretagare i svårigheter till följd av coronaepidemin. Stödet allokerades till ensamföretagare vars verksamhet är huvudsyssla och

  •  före coronaepidemin varit ekonomiskt lönsam
  •  vars ekonomiska läge avsevärt på grund av coronaepidemin har försämrats efter 16.3.2020 och
  •  inte har skatteskulder eller någon betalningsplan godkänd av Skatteförvaltningen.

Kehitysyhtiö Posintra Oy tog emot och behandlade stödansökningarna varefter de styrdes till en tjänsteinnehavare hos staden för beslutsfattning.