Siirry sisältöön

Yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset sisätiloissa kielletään kolmen viikon ajaksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätti perjantaina 20. marraskuuta kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisä- ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatilanteen heikentymisen vuoksi. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Päätös koskee myös Porvoota.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätti perjantaina 20. marraskuuta kieltää kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisä- ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatilanteen heikentymisen vuoksi. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää myös yli 20 hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Päätös koskee myös Porvoota.

Aluehallintoviraston päätös tulee voimaan maanantaina 23. marraskuuta ja on voimassa kolme viikkoa, 13. joulukuuta saakka. Päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Rajoituksilla pyritään rauhoittamaan tautitilanne ja välttämään tiukempien ja laajamittaisempien rajoitusten tarve.

– Porvoon kaupunki peruu kaikki omat, yli 20 hengen yleisötilaisuudet AVI:n päätöksen mukaisesti kolmeksi viikoksi. AVI:n päätös koskee myös kaikkia muita tilaisuuksia ja tilaisuuksien järjestäjiä, joiden pitää siis toimia samalla tavalla, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula painottaa.   
 
Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä ja pääkaupunkiseudun kaupungit tiedottivat perjantaina 20. marraskuuta lisäksi myös useista muista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Pääkaupunkiseudun koronaepidemiatilanne on kehittynyt viime päivinä huolestuttavasti, ja alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

– Koronatilanne on toistaiseksi Porvoossa rauhallisempi kuin pääkaupunkiseudulla, eikä Porvoo ole siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Ilmaantuvuus eli tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohti on Porvoossa huomattavasti matalammalla tasolla kuin pääkaupunkiseudulla, sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen kuvaa.

– Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että koronatilanne alkaa heikentyä myös Porvoossa pääkaupunkiseudun tilanteen vuoksi, sillä asukkaamme liikkuvat Porvoon ja pääkaupunkiseudun välillä työn, asioinnin ja harrastusten vuoksi, Jukka-Pekka Ujula kertoo.

– Olemmekin valmistautuneet ottamaan käyttöön samankaltaisia suosituksia ja rajoituksia kuin pääkaupunkiseudulla. Kaupungin johtoryhmä seuraa epidemiatilanteen kehittymistä tiivisti. Teemme ensi viikon alkupuolella päätöksiä suositusten ja rajoitusten laajentamisesta Porvoossa ottaen huomioon eri viranomaisten ja asiantuntijatahojen antaman tilannekuvan.