Hoppa till innehåll

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer förbjuds under tre veckor

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade fredagen den 20 november om att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av det försämrade coronaläget. Tillställningar med över 20 personer kan ordnas i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om begränsande av kundmängder, säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller också Borgå.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade fredagen den 20 november om att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av det försämrade coronaläget. Tillställningar med över 20 personer kan ordnas i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om begränsande av kundmängder, säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller också Borgå.

Regionförvaltningsverkets beslut träder i kraft måndagen den 23 november och är i kraft i tre veckor, till den 13 december. Beslutet gäller offentliga tillställningar, såsom konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Med restriktionerna strävar man efter att lugna ner smittläget och undvika behovet av striktare och mer omfattande restriktioner.

– Borgå stad inhiberar alla egna publikevenemang med över 20 personer under tre veckor enligt regionförvaltningsverkets beslut. Beslutet gäller också alla andra tillställningar och arrangörer, som alltså måste agera på samma sätt, understryker stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
 
Nylands regionala koordineringsgrupp och städerna i huvudstadsregionen informerade fredagen den 20 november också om en rad andra rekommendationer och restriktioner för att hindra epidemispridningen. Huvudstadsregionens koronaepidemisituation har utvecklats i en oroväckande riktning de senaste dagarna och området har övergått till epidemins spridningsfas.

– Coronaläget är tillsvidare lugnare i Borgå än i huvudstadsregionen, och Borgå är inte i spridningsfasen. Incidenstalet, alltså antalet smittor per 100 000 invånare, är i Borgå betydligt lägre än i huvudstadsregionen, beskriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi är ändå beredda på att coronaläget börjar försämras också i Borgå på grund av situationen i huvudstadsregionen, dit våra invånare rör sig på grund av arbete, ärenden och hobbyer, berättar Jukka-Pekka Ujula.

– Vi har förberett oss på att ta i bruk liknande rekommendationer och restriktioner som i huvudstadsregionen. Stadens ledningsgrupp följer tätt med hur epidemiläget utvecklas. Vi beslutar i början av nästa vecka om utvidgande av rekommendationer och restriktioner i Borgå, där vi beaktar olika myndigheters och experters lägesrapport.