Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 25.1.2022

Ympäristöterveysjaosto tuomitsi uhkasakon maitotilalle eläinten ja navetan siivoamismääräyksen noudattamatta jättämisen vuoksi. Lisäksi jaosto antoi asuntoyhtiölle määräyksen ryhtyä toimenpiteisiin asunnossa todetun terveyshaitan poistamiseksi sakon uhalla sekä asetti asunnon asumiskieltoon.

Ympäristöterveysjaosto antoi lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rosk’n Roll Oy:n hakemuksesta Kilpilahden jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistamiseksi, ELY-keskukselle NCC Industry Oy:n maan vastaanoton laajennusta Loviisan Greggbölessä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lisäksi jaoston antoi lausunnon Porvoon kaupunkikehitykselle AK 443 Kuninkaanportin eteläisen alueen asemakaavaehdotuksesta.